Organisatie

Mentoren
De mentor is voor ouders en leerlingen het eerste aanspreekpunt op school. Elke klas heeft een eigen mentor die de leerlingen begeleidt bij hun studie. De mentor besteedt in zijn lessen onder meer aandacht aan studievaardigheden en Loopbaanoriëntatie- en Begeleiding (LOB). Drie keer per jaar nodigt de mentor je samen met je ouders uit voor een rapportgesprek. Indien je extra begeleiding nodig hebt, is de mentor degene die je kan doorverwijzen.

Overzicht mentoren

Teams:

Team leerjaar 1  
Teamleider Heidi van Dijk                   dijk.h@2college.nl
Leerlingcoördinator      Monique Gerrits gerrits.m@2college.nl
Team vmbo basis/kader  2-4
Teamleider                    Claus van Teeffelen           teeffelen.c@2college.nl
Leerlingcoördinator     Mariska Ophorstophorst.m@2college.nl
Team vmbo gemengd/theoretisch 2-4
Teamleider Jeroen van der Linden       linden.r@2college.nl
Leerlingcoördinator     Peter Vingerhoetsvingerhoets.p@2college.nl
Team havo 2-5  
TeamleiderDaan Leermakers leermakers.d@2college.nl
Leerlingcoördinator Den Donk Anne van Dun dun.a@2college.nl
Leerlingcoördinator leerjaar 3Monique Waajenwaajen.m@2college.nl
Leerlingcoördinator leerjaar 4-5  Linda Jurgensjurgens.l@2college.nl
Team vwo 2-6  
Teamleider        Hans Barmentlo          barmentlo.h@2college.nl  
Leerlingcoördinator Den Donk  Anne van Dundun.a@2college.nl  
Leerlingcoördinator leerjaar 3-6       Monique Waajenwaajen.m@2college.nl  
Ondersteuningsteam  
OndersteuningscoördinatorLineke Hamershamers.l@2college.nl  
OrthopedagoogSuzanne van de Sandesande.s@2college.nl  
OnderwijspedagoogWietske Verhulstverhulst.w@2college.nl  
Medewerker ondersteuningsteam  Emmeke Huibershuibers.e@2college.nl  
Decanaat
Decaan vmboAddie Hermanshermans.a@2college.nl
Decaan havo, vwo                         Marjolein van Gorp    gorp.m@2college.nl
Vertrouwenspersonen
Vertrouwenspersoon     Marlou Rafael Martínezrafaelmartinez.m@2college.nl
VertrouwenspersoonAnke van Herkherk.a@2college.nl
Vertrouwenspersoonvacature 
VertrouwenspersoonLisa van den Nieuwenhuizennieuwenhuizen.l@2college.nl
Vestigingscoördinator
Vestigingscoördinator   John Rombouts                  rombouts.j@2college.nl
Vestigingsdirecteur
Vestigingsdirecteur       Ben Leenen                            leenen.b@2college.nl