Lestijden

Op Durendael hanteren we een 50-minutenrooster. Om het aantal leerlingen beter te spreiden, zijn er verschillende lestijden en pauzes voor de onderbouw (klas en 1 en 2) en de bovenbouw (klas 3 en hoger).

Op sommige dagen geldt er een 40-minutenrooster. Hiervoor verwijzen wij naar de agenda.