Lestijden

Op Durendael hanteren we een 50-minutenrooster. Om het aantal leerlingen beter te spreiden, zijn er verschillende lestijden en pauzes voor de onderbouw (klas 1 en 2) en de bovenbouw (klas 3* en hoger).

Let op! Elke dinsdag is er voor alle klassen een 40-minutenrooster.

*Klas 3-vmbo volgt het lesrooster van de onderbouw.