Durendaelaanpak basisklassen

Kleine klassen, vaste structuur

Om goed aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van vmbo-basisleerlingen, werken we op onze basisafdeling met kleine klassen en een vast docententeam. De leerlingen zitten tijdens de theorielessen in een eigen lokaal waar alle materialen aanwezig zijn. We werken volgens een vaste structuur. Belangrijk hierbij is het planbord, waarop leerlingen kunnen zien wat er die dag op het programma staat.
 

Positief sociaal-emotioneel klimaat

Tijdens de dagopening en de dagsluiting besteden we expliciet aandacht aan het sociaal-emotionele klimaat in de klas en het welbevinden van de leerlingen. Hierbij betrekken ook het nieuws van de dag, omdat we het belangrijk vinden dat leerlingen op de hoogte zijn van wat er om hen heen gebeurt en zij hun eigen mening leren vormen. Door een afwisselend programma met theorie- en praktijkvakken dagen we leerlingen uit en waar nodig bieden we passende ondersteuning.