Instroom havo4

Als je na het vmbo graag verder wilt leren op Durendael, dan kun je onder bepaalde voorwaarden instromen in havo4. Om deze instroom zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben wij een aantal voorzieningen getroffen. Zo kun je onder andere deelnemen aan de masterclass havo en volg je een aangepast LOB-traject. Op deze pagina vind je algemene informatie over het doorstroomprogramma vmbo4 g/l t/l en specifieke informatie over de masterclass havo op Durendael.

Algemene info instroom havo4

Externe aanmelding havo4