Een nieuwe start!

Bij 2College EOA geloven we in een toekomst voor iedereen. Ook voor jongeren die gevlucht zijn en in een voor hen nieuw land de weg moeten zien te vinden. Deze jongeren bieden wij een veilige omgeving. Door het kleinschalige en persoonlijke karakter worden alle jongeren bij ons gezien. In onze school mogen ze zichzelf zijn.

Wij stimuleren de zelfredzaamheid van de jongeren door hen de Nederlandse taal te leren spreken en begrijpen en hen te ondersteunen bij de ontwikkeling van sociaal-emotionele en schoolse vaardigheden, zodat ze hun toekomst weer in eigen hand kunnen nemen.

Aan het verleden kunnen we niets veranderen, maar we kijken vooruit en gaan voor een nieuwe start voor ieder individu!

“We helpen leerlingen zich te ontwikkelen tot zelfstandige en zelfbewuste jongvolwassenen. Ze maken bij ons een nieuwe start met perspectief op de toekomst.”

EOA Oisterwijk

Aanmelden op 2College EOA Oisterwijk

Ouders die hun kinderen willen aanmelden dienen op onze pagina te kiezen voor het kopje "Ouders"