Begeleiding

Ouderrapport en Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Dit ouderrapport geeft een beknopt beeld van de ondersteuning die onze school de kinderen kan bieden. Vooral als het om specifieke ondersteuningsbehoeften gaat. Het is een samenvatting van het Schoolondersteuningprofiel (SOP) en biedt een eerste richting.

Mocht u interesse hebben, dan vind u hieronder het volledig Schoolondersteuningsprofiel.