Waldorfstroom: Worden wie je kunt zijn

Op onze kleine middelbare vrijeschool kennen we elkaar en hebben we aandacht voor elkaar. Leerlingen met adviesniveau vmbo-t, havo en vwo zitten samen in een klas. Zo leren we samen en hebben leerlingen alle ruimte om hun talenten en kwaliteiten te ontwikkelen. Door ons gevarieerde lesprogramma leren we met hoofd, hart en handen.  

We zijn in augustus 2022 gestart met twee klassen. Inmiddels zijn dat er vier. We zijn dus een vrij nieuwe stroom binnen 2College, maar onze onderwijsvisie bestaat al heel lang. Op deze site lees je wat vrijeschoolonderwijs is en wat de Waldorfstroom van 2College Cobbenhagenlyceum uniek maakt. 

Wat is vrijeschoolonderwijs?

De vrijeschool is een wereldwijd onderwijsconcept dat is gebaseerd op persoonsvorming. Worden wie je kunt zijn. Met het woord ‘vrij’ wordt bedoeld dat een leerling zich in vrijheid op elk vlak van zijn persoonlijkheid moet kunnen ontwikkelen. Het vrijeschoolonderwijs gaat uit van het principe ‘hoofd, hart en handen’. Met het hoofd wordt het denken bedoeld, met het hart het gevoel en met handen dingen maken, maar ook beweging van het lichaam in het algemeen. Om je volledig te kunnen ontwikkelen, heb je kennis nodig, maar ook een rijk gevoelsleven en een sterke wilskracht. Hoofd, hart en handen zijn alle drie even belangrijk. Daarom komen deze alle drie allemaal aan bod op een lesdag. We starten iedere dag met periodeonderwijs. In een periode duik je drie weken lang in een bepaald thema. Daarna volgen de ‘gewone vaklessen’ zoals Nederlands, wiskunde en Engels. En in de middag krijg je sportieve vakken, creatieve vakken en doe-vakken. Denk hierbij aan lichamelijke opvoeding, drama, beeldende vorming, muziek, maar ook koken en smeden. 

Op de website van Vereniging van vrijescholen vindt u meer informatie over dit onderwijsconcept.

Voor wie is voortgezet vrijeschoolonderwijs geschikt?

Voortgezet vrijeschoolonderwijs is geschikt voor alle leerlingen met een vmbo-t, havo of vwo-advies. Oók als je ander basisonderwijs hebt gevolgd dan de vrijeschool. Het onderwijs spreekt vooral kinderen (en ouders/verzorgers) aan die een school zoeken met meer dan alleen aandacht voor leren uit lesmethodes. Leerlingen met een brede interesse in bijvoorbeeld natuur, ambacht, toneel, tekenen en/of zingen, krijgen op een vrijeschool mogelijkheden om hun kennis, talenten en vaardigheden te ontwikkelen. Leerlingen vormen zich op een manier die bij hen past, op cognitief, sociaal en kunstzinnig gebied. 

Waarom vrijeschoolonderwijs op de Waldorfstroom van 2College Cobbenhagenlyceum?

Op onze afdeling volg je eigentijds vrijeschoolonderwijs. We hebben een breed leerplan waarmee onze leerlingen veel kennis en vaardigheden opdoen. Hiermee begeleiden hen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten, bij het worden van een compleet mens én bij het halen van een regulier vmbo-t, havo of vwo-diploma.  

Naast de creatieve, sportieve en doe-vakken die alle vrijescholen bieden, krijgen onze leerlingen ook les op unieke plaatsen in Tilburg. Zo gaan onze leerlingen een aantal maanden wekelijks naar het Ontdekstation 013 en naar het Textielmuseum om met hun materialen en expertise te werken aan een eigen project. 

Bij ons zitten leerlingen met adviesniveau vmbo-t, havo en vwo samen in een klas. Dat heeft twee belangrijke voordelen: je leert van en met elkaar. En we kijken per vak en onderdeel welk leer- en werkniveau bij je past. Misschien kun je voor Frans veel extra uitdaging aan en heb je voor wiskunde wat extra begeleiding en oefening nodig. In de vaklessen werken we met boeken en via de laptop met online lesmethodes waarin je op vmbo-t, havo en vwo-niveau kunt werken. In het periodeondewijs kies je, naast de stof die iedereen krijgt, je eigen uitdagingen in verwerkingsopdrachten.  

Op de Waldorfstroom bieden we onze leerlingen vooralsnog de eerste drie jaar van de middelbare school aan. Klas 7, 8 en 9. In het regulier onderwijs is dit klas 1, 2 en 3. Na het derde jaar kunnen onze leerlingen doorstromen naar andere scholen en afdelingen binnen 2College of naar het Novalis College, de middelbare vrijeschool in Eindhoven.   

“We bieden onderwijs dat de persoonlijke ontwikkeling en eigenheid van de leerling stimuleert.”

Waldorfstroom

Social media

Volg je ons al op social media? Zo krijg je een beeld van hoe het er aan toe gaat op de Waldorfstroom.

Instagram - Facebook