Waldorfstroom

Goed nieuws! Als we een volle klas hebben, kunnen we per augustus 2021 gaan starten met een klas 7 in de vrijeschool. 

Maar wat houdt het Voortgezet Vrijeschoolonderwijs in? En hoe wordt deze onderwijsvorm ingevuld op 2College? Op deze website willen wij u verder informeren over de Waldorfstroom.