Waldorfstroom

Vanaf schooljaar 2022-2023 starten wij met twee klassen 7 voortgezet vrijeschoolonderwijs in de Waldorfstroom. Op het terrein van 2College Cobbenhagenlyceum, Brittendreef 5 te Tilburg, worden lokalen geplaatst waar wij dit mooie onderwijs vorm geven. Het team is inmiddels vrijwel compleet en staat in de startblokken. 

Wil je volgend schooljaar ook starten in klas 7? Dat kan nog altijd!
Stuur ons een mail. Dan kijken we met je mee.

Maar wat houdt het Voortgezet Vrijeschoolonderwijs in? En hoe wordt deze onderwijsvorm ingevuld op 2College? Op deze website willen wij u verder informeren over de 2College Waldorfstroom.

Wat is vrijeschoolonderwijs?

De vrijeschool is een onderwijsconcept dat is gebaseerd op persoonsvorming. Met het woord ‘vrij’ wordt bedoeld dat een leerling zich in vrijheid op elk vlak van zijn persoonlijkheid moet kunnen ontwikkelen. Het vrijeschoolonderwijs gaat uit van het principe ‘hoofd, hart en handen’. Met het hoofd wordt het denken bedoeld, met het hart het gevoel en met handen dingen maken, maar ook beweging van het lichaam in het algemeen. Om zich volledig te kunnen ontwikkelen, heeft een leerling kennis nodig, maar ook een rijk gevoelsleven en een sterk lichaam. Hoofd, hart en handen zijn alle drie even belangrijk. Daarom is er naast de gewone vaklessen als Nederlands, wiskunde en moderne vreemde talen ook standaard veel aandacht voor creatieve vakken en doevakken. Een derde van het vrijeschoolonderwijs bestaat uit cultuur-, ambachts- en bewegingsvakken.

Op de website van Vereniging van vrijescholen vindt u meer informatie over dit onderwijsconcept.

Voor wie is voortgezet vrijeschoolonderwijs geschikt?

Voortgezet vrijeschoolonderwijs is geschikt voor alle leerlingen, ook als je ander basisonderwijs hebt gevolgd dan de vrijeschool. Het onderwijs spreekt vooral kinderen (en ouders/verzorgers) aan die een school zoeken met meer dan alleen aandacht voor de cognitieve vakken. Leerlingen met een brede interesse in bijvoorbeeld natuur, ambacht, toneel, tekenen en/of zingen, krijgen op een vrijeschool mogelijkheden om hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen. Leerlingen vormen zich op een manier die bij hen past, op cognitief, sociaal en kunstzinnig gebied.  

Waarom voortgezet vrijeschoolonderwijs op 2College?

Al enkele jaren maakt ouderinitiatief Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Tilburg (VVOT) zich sterk voor dit type onderwijs in Tilburg. Gesprekken tussen de directie van 2College en ouderinitiatief VVOT hebben uiteindelijk geleid tot een haalbaarheidsonderzoek en een intentieverklaring waarin de ambitie uitgesproken is dit onderwijs in Tilburg te realiseren als voldoende leerlingen zich aanmelden.

Eén van de ambities van 2College is om een toekomstbestendig inspirerend onderwijspalet aan te bieden met veel mogelijkheden voor leerlingen. Een afdeling met onderwijs gebaseerd op het vrijeschoolconcept brengt extra kleur aan in het palet en past dus goed bij de ambitie.

In de opstartfase realiseert 2College de middenbouw van vrijeschoolonderwijs. Dit is leerjaar 1 en 2 voor mavo-havo-vwo en klas 7 en 8 binnen het vrijeschoolonderwijs. Leerlingen die deze leerjaren hebben doorlopen, kunnen doorstromen naar één van de reguliere stromen van 2College of naar een school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs in Breda of Eindhoven.

Met als essentie Worden wie je kunt zijn! zijn de voorbereidingen voor het curriculum voor 2College Waldorfstroom in volle gang.

Volg ons

Facebook

Instagram

 

Folders

Meer weten over de Waldorfstroom? In deze folder vind je alle informatie gebundeld.

Wat maakt de vrijeschool uniek? Daarover lees je meer in de folder van Vereniging van vrijescholen.