Waldorfstroom

De voorbereidingen om mogelijk vanaf schooljaar 2022-2023 te starten met een klas 7 in de vrijeschool zijn opgestart. 

Maar wat houdt het Voortgezet Vrijeschoolonderwijs in? En hoe wordt deze onderwijsvorm ingevuld op 2College? Op deze website willen wij u verder informeren over de Waldorfstroom.