Direct naar

Waldorfstroom

In schooljaar 2022-2023 zijn wij gestart met twee klassen 7 voortgezet vrijeschoolonderwijs in de Waldorfstroom. Op het terrein van 2College Cobbenhagenlyceum zijn lokalen geplaatst waar wij dit mooie onderwijs vorm geven. We hebben onze eigen ingang aan de Gershwinstraat 8 te Tilburg. 

 

Maar wat houdt het Voortgezet Vrijeschoolonderwijs in? En hoe wordt deze onderwijsvorm ingevuld op 2College? Op deze website willen wij u verder informeren over de 2College Cobbenhagenlyceum Waldorfstroom.

Wat is vrijeschoolonderwijs?

De vrijeschool is een onderwijsconcept dat is gebaseerd op persoonsvorming. Met het woord ‘vrij’ wordt bedoeld dat een leerling zich in vrijheid op elk vlak van zijn persoonlijkheid moet kunnen ontwikkelen. Het vrijeschoolonderwijs gaat uit van het principe ‘hoofd, hart en handen’. Met het hoofd wordt het denken bedoeld, met het hart het gevoel en met handen dingen maken, maar ook beweging van het lichaam in het algemeen. Om zich volledig te kunnen ontwikkelen, heeft een leerling kennis nodig, maar ook een rijk gevoelsleven en een sterke wilskracht. Hoofd, hart en handen zijn alle drie even belangrijk. Daarom is er naast de gewone vaklessen als Nederlands, wiskunde en moderne vreemde talen ook standaard veel aandacht voor creatieve vakken en doevakken. Een derde van het vrijeschoolonderwijs bestaat uit cultuur-, ambachts- en bewegingsvakken.

Op de website van Vereniging van vrijescholen vindt u meer informatie over dit onderwijsconcept.

Voor wie is voortgezet vrijeschoolonderwijs geschikt?

Voortgezet vrijeschoolonderwijs is geschikt voor alle leerlingen, ook als je ander basisonderwijs hebt gevolgd dan de vrijeschool. Het onderwijs spreekt vooral kinderen (en ouders/verzorgers) aan die een school zoeken met meer dan alleen aandacht voor de cognitieve vakken. Leerlingen met een brede interesse in bijvoorbeeld natuur, ambacht, toneel, tekenen en/of zingen, krijgen op een vrijeschool mogelijkheden om hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen. Leerlingen vormen zich op een manier die bij hen past, op cognitief, sociaal en kunstzinnig gebied.  

“We bieden onderwijs dat de persoonlijke ontwikkeling en eigenheid van de leerling stimuleert.”

Waldorfstroom

Social media

Volg je ons al op social media? Zo krijg je een beeld van hoe het er aan toe gaat op de Waldorfstroom.

Instagram - Facebook