Cyberaanval Iddink

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,

Gisteren informeerden wij u over de cyberaanval bij Iddink Learning Materials B.V. U kunt de informatie teruglezen via deze link: Brief cyberaanval Iddink

Op dit moment wordt er door Iddink en haar ketenpartners met man en macht gewerkt om op detail in beeld te krijgen welke informatie precies gelekt is en welke oplossingen er zijn om de gevolgen te beperken. We brengen twee zaken nog extra bij u onder de aandacht, te weten:

1. Wachtwoord resetten

Gebruik je het wachtwoord van Iddink Learning Materials ook om toegang te krijgen tot andere systemen? Zo ja, dan is het dringende advies om het wachtwoord bij de andere systemen zo snel mogelijk aan te passen!

2. Kans op phishing neemt toe

Ben nu én in de nabije toekomst extra alert op ongebruikelijke e-mail-activiteiten. De gelekte gegevens kunnen misbruikt worden door kwaadwillenden. Zij sturen bijvoorbeeld phishing mailsuit naam van een school of er wordt een poging gedaan tot identiteitsdiefstal of andere vormen van fraude. Wees daarom op uw hoede voor e-mails, sms-berichten of telefoontjes waarin om uw persoonlijke gegevens wordt gevraagd, zelfs als het lijkt alsof ze van Iddink afkomstig zijn. Iddink Learning Materials vraagt u nooit om persoonlijke gegevens te verstrekken via die kanalen.

Tips

  • Pas op voor e-mails met bijgevoegde hyperlinks of bijlagen, klik niet op deze links tenzij u er volledig zeker van bent dat ze te vertrouwen zijn.
  • Pas op voor e-mails met spelfouten, vreemde afzenders of iets anders ongewoons.

Ten slotte:

Mocht u als ouder/verzorger extra (niet verplicht) leermiddelenmateriaal besteld hebben bij Iddink dan is de kans groter dat uw bankgegevens gelekt zijn door deze cyberaanval. Aan u het dringende verzoek om bovenstaande advies meer dan ter harte te nemen. Contact U kunt over het datalek zelf, en over de melding contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs via fg@verwijder-dit.omo.nl. Mocht u andere vragen hebben, dan kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar ons algemeen emailadres via algemeen@2college.nl.

Ik hoop u met dit bericht voldoende te hebben geïnformeerd. Zodra we meer informatie hebben, informeer ik u verder.

Met vriendelijke groet,

Drs. L.W.J. Spaan MME

Rector