Open je wereld

Op het Cobbenhagenlyceum dagen we je uit om een nieuwsgierige houding aan te nemen en je blik te verruimen. Daarvoor bieden wij gepersonaliseerd onderwijs aan. Zo leer je bij ons op je eigen tempo en niveau onder begeleiding van een coach. We omarmen de nieuwsgierigheid van onze leerlingen. We dagen je uit om te ontdekken wat wel en niet werkt. We geven je daarom de ruimte om te experimenteren en fouten te maken.

Binnen het gepersonaliseerd onderwijs bieden wij regulier onderwijs en tweetalig onderwijs (tto) aan op havo- en vwo-niveau. Ook maken alle leerlingen in de onderbouw kennis met het Technasium. Vaardigheden vinden we minstens zo belangrijk als kennis. Daarom besteden we daar ook veel aandacht aan. Kortom: het Cobbenhagenlyceum opent je wereld door in een veilige omgeving te ontdekken waar je goed in bent en daar nog beter in te worden!

Agenda

20
juli

zomervakantie

21
juli

zomervakantie

22
juli

zomervakantie

23
juli

zomervakantie

“Leren begint met een nieuwsgierige houding! Daarom dagen we je uit om verder te kijken en geven we ruimte om te experimenteren en fouten te maken.”

Cobbenhagenlyceum

Waldorfstroom

Vanaf schooljaar 2022-2023 vindt het vrijeschoolonderwijs binnen 2College plaats bij ons op het terrein, onder de naam Waldorfstroom. Voor meer informatie, kijk hier