Maak kennis met Cobbenhagenlyceum

OPEN JE WERELD

Gepersonaliseerd leren

Het Cobbenhagenlyceum in Tilburg heeft met ingang van schooljaar 2018-2019 haar onderwijs gepersonaliseerd. Dat wil zeggen dat leerlingen vanaf de brugklas een onderwijsprogramma volgen dat is afgestemd op hun behoeften. De stof voor het eindexamenprogramma havo of vwo blijft hetzelfde maar de route ernaar toe kan voor elke leerling verschillend zijn. Een onderwijsprogramma op maat dus, onder begeleiding van vakdocenten. Daarmee doen we recht aan verschillen tussen leerlingen.

Maatwerk voor elke leerling
Elke leerling krijgt een persoonlijke coach die hem of haar begeleidt bij de studie. Een coachgroep bestaat uit plus minus10 leerlingen. De coach heeft wekelijks overleg met de leerling. Samen kijken ze naar de leerdoelen en bepalen welke lessen de leerling die week gaat volgen. Er is dus geen een vast lesrooster meer, maar wel een schema in weekdelen. Ook stuurt de coach de leerling bij het bepalen van het huiswerk: welk vak behoeft extra aandacht en waar kan eventueel worden versneld?

Vele extra’s
Op het Cobbenhagenlyceum kan een leerling kiezen uit vele extra’s. Voor de bèta’s is er het Technasium. Tijdens de vaklessen O&O (Onderzoeken en Ontwerpen) gaan leerlingen in groepjes aan de slag om een oplossing te vinden voor een vraagstuk uit het bedrijfsleven of de overheid.
Leerlingen die meer met Engels willen en belangstelling hebben voor andere landen en culturen kunnen vanaf de brugklas kiezen voor tweetalig onderwijs. Dit kan zowel op havo- als op vwo-niveau. Het Cobbenhagenlyceum is door het Europees platform erkend als junior- en senior tto-school. Bovendien hebben we voor alle leerlingen internationale projecten met scholen uit heel Europa. Sportliefhebbers kunnen terecht bij Cobbenhagen Sport en voor creatieve leerlingen is er een Masterclass Kunst. Leerlingen die toneelspelen leuk vinden, kunnen zich aansluiten bij de Cobbenhagen Company of Drama.

Cobbenhagen Vaardigheden
We besteden veel aandacht aan het aanleren van vaardigheden en competenties die nodig zijn in het vervolgonderwijs en in de maatschappij. Denk daarbij aan jezelf leren kennen, informatie zoeken en verwerken, omgaan met verantwoordelijkheid, samenwerken en problemen oplossen. De leerlingen houden hun vorderingen bij in een portfolio, waarin ze bewijzen verzamelen van dingen die ze kunnen en gedaan hebben. Dit portfolio kunnen leerlingen gebruiken bij het invullen van hun plusdocument, dat ze meekrijgen bij het behalen van hun diploma.