Wil je meepraten?

In het leerlingenstatuut vind je een overzicht van je rechten en plichten. Wil je meepraten over het beleid op school? Of heb je goede ideëen voor verbeteringen? Meld je dan aan bij de leerlingenraad. 

De leerlingenraad

Het Cobbenhagenlyceum heeft een leerlingenraad die de belangen van leerlingen behartigt, de school assisteert bij schoolactiviteiten en een coördinerende en organiserende taak heeft. De leerlingenraad heeft al een aantal dingen voor elkaar gekregen. Twee voorbeelden hiervan zijn: muziek tijdens de pauze en tafelvoetbal in de aula. De leerlingenraad ontwikkelt het leerlingenstatuut, waarin de rechten en plichten van leerlingen en docenten staan beschreven. Leerlingen van verschillende leerjaren hebben zitting in de leerlingenraad en kunnen zitting nemen door contact op te nemen met de leden van de leerlingenraad. De leerlingenraad werkt nauw samen met de schoolleiding en de ouderraad van het Cobbenhagenlyceum en de Medenzeggenschapsraad. De leerlingenraad houdt ongeveer één keer per maand een vergadering.

Daarnaast bestaat er ook een aantal commissies zoals de feestcommissie, die voor de activiteiten zorgt binnen de school. Ook nemen er leerlingen van de leerlingenraad namens de leerlingen plaats in de Medezeggenschapsraad. Elke leerling van het Cobbenhagenlyceum kan zich beschikbaar stellen voor de leerlingenraad en commissies. Bij te veel aanmeldingen zullen er verkiezingen volgen.

Het leerlingenstatuut 

Het leerlingenstatuutregelt de rechten en plichten van de leerlingen en geldt voor alle medewerkers van de school. Het leerlingenstatuut is aangenomen door de medezeggenschapsraad.