2College Cobbenhagenlyceum

Op 2College Cobbenhagenlyceum hebben wij gekozen voor gepersonaliseerd onderwijs. Dat wil zeggen dat je vanaf de brugklas een onderwijsprogramma volgt dat is afgestemd op jouw tempo en niveau. Wat je gaat leren staat vast, dat is namelijk de stof voor het eindexamenprogramma havo of vwo, maar hoe je dat doet, bepaal je zelf. Onder begeleiding van vakdocenten.

Maatwerk voor jou en het maatwerkdiploma
Ieder kind leert anders. Voor ons als school is het de uitdaging om te kijken hoe we daarbij het beste kunnen aansluiten. Op het Cobbenhagenlyceum heb je een persoonlijke coach. Zit je in de onderbouw dan heb je iedere week een gesprek met je coach, in de bovenbouw zijn deze gesprekken één keer in de twee weken. Samen met je coach kijk je naar je persoonlijke doelen, de lessen die je volgt, waar je goed in bent, wat je graag zou willen worden, wat je daarvoor nodig hebt en waarin je jezelf kunt verbeteren.

In de onderbouw is het mogelijk om wat sneller door het programma te gaan of verdieping te vragen in vakken waar je goed in bent. We zorgen er in ieder geval voor dat je in drie jaar alles doet wat je nodig hebt om succesvol door te kunnen stromen naar de bovenbouw. Daarnaast heb je in de onderbouw ook talenttijd. In deze blokken kun je activiteiten doen die inspelen op jouw talenten of kun je bepaalde talenten ontwikkelen. Denk hierbij aan toneel, muziek of beeldende vorming.

In de bovenbouw kun je kiezen voor een maatwerkdiploma. Dit betekent dat je in vakken versneld examen kunt doen of vakken op een hoger niveau kunt volgen. Er wordt voor jou een persoonlijk pta gemaakt. Bij een dergelijk traject wordt een grote mate van zelfstandigheid van je verwacht. Dit traject is niet voor iedereen geschikt. Vakdocenten en jouw coach bespreken met je of het mogelijk is. Als je meer wilt weten over het maatwerkdiploma neem dan contact op met de teamleider van de bovenbouw om te horen wat de mogelijkheden zijn en wat het inhoudt.

CV-onderwijs
Ook in de bovenbouw kun je kiezen voor extra activiteiten, waarin je je talenten of vaardigheden kunt uitbouwen of ontdekken, zoals bijvoorbeeld de masterclass art of Cobbenhagen Company of Drama. Alles wat je hier leert heeft niet direct met kennis te maken die je nodig hebt voor je examen, maar kun je wel gebruiken om aan te tonen dat je over bepaalde vaardigheden beschikt. Iedereen is ergens anders goed in en wil zich verbeteren in andere vaardigheden. Hier wordt aandacht aan besteed tijdens het CobbenhagenVaardigheden-onderwijs.