Ouders

Wij vinden goede communicatie met ouders/verzorgers van onze leerlingen erg belangrijk. Met een goede samenwerking tussen ouder, leerling en school hopen we dat de leerling een succesvolle tijd op het 2College Cobbenhagenlyceum tegemoet gaat. 

Gedurende het schooljaar zijn er vaste momenten waarop we ouders informeren. 

Voor de ouders van leerlingen die in 2018, 2019 of 2020 zijn gestart op onze school, geldt het volgende: 

  • In de eerste schoolweek houden de coaches van de groepen hun Leerling-Ouder-Coach-gesprek (zgn. LOC-gesprek)
  • In oktober vindt er een algemene ouderavond plaats.
  • Op de helft van het schooljaar, in januari, is er weer een LOC-gesprek om de vorderingen en de leerdoelen van de leerling te bespreken.
  • Het schooljaar wordt ook weer afgesloten met een LOC-gesprek.

Verder kennen we geen vaste spreekuren. Indien nodig kunt u contact opnemen met degene die u wenst te spreken. De e-mailadressen van de medewerkers vindt u achter in de schoolgids.

Schoolvorderingen kunt u ook volgen via de Learning Portal (KED18, 19, 20) en via Magister (bovenbouw).


Voor de bovenbouw geldt het volgende:

  • In het begin van het schooljaar zijn er kennismakings- en informatieavonden. U krijgt informatie van de teamleider, de leerlingcoördinatoren, de schooldecaan en de mentoren.
  • In de loop van het schooljaar wordt een aantal ouderavonden georganiseerd. De ouders van de leerlingen worden samen met de leerling uitgenodigd om het rapport en andere zaken (bv. keuzes) te bespreken.

Ook hier geldt: wij kennen geen vaste spreekuren, maar indien nodig kunt u altijd contact opnemen met degene die u wenst te spreken.