Aandacht voor ontwikkeling

Onze school verzorgt onderwijs vanuit de aandacht voor een optimale ontwikkeling en ontplooiing van het individu. Niet alleen kennis, maar ook vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten dienen ontwikkeld te worden gericht op het eindexamen, de vervolgstudie en de maatschappelijke loopbaan. Onderwijs en persoonlijke begeleiding gaan bij ons dan ook hand in hand.

Iedere leerling heeft een eigen mentor of coach. Deze mentor/coach is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Deze begeleidt de leerling bij de studie, op sociaal-emotioneel gebied en bij de keuzesdie tijdens de loopbaan van de leerling gemaakt worden.

Ouderrapport en Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Dit ouderrapport geeft een beknopt beeld van de ondersteuning die onze school de kinderen kan bieden. Vooral als het om specifieke ondersteuningsbehoeften gaat. Het is een samenvatting van het Schoolondersteuningprofiel (SOP) en biedt een eerste richting.

Mocht u interesse hebben, dan vind u hieronder het volledig Schoolondersteuningsprofiel.

Sociaal-emotionele begeleiding

De middelbare schooltijd is voor veel leerlingen een enerverende tijd.
Leerlingen zijn op weg naar volwassenheid en onderwijs is een belangrijk onderdeel van dit proces. Ze ontdekken zichzelf en de wereld om hen heen. Vaak gaat dat met grote onzekerheden gepaard. Ter ondersteuning van dit proces hebben wij daarvoor een uitgebreide zorgstructuur. In de zorgstructuur staat welke begeleiding school aan leerlingen kan bieden. Belangrijk onderdeel hierin is de signalering en de route die wij vervolgens afleggen om zo optimaal mogelijk aan te sluiten bij de problematiek van de leerling.

Ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator functioneert als centrale persoon binnen de zorgstructuur. Deze onderhoudt het contact met ouders en leerlingen en stuurt waar het zorg betreft mentoren/coaches, leerlingcoördinatoren en vakdocenten aan. De ondersteuningscoördinator heeft wekelijks overleg met de leerlingcoördinator om signalen door te spreken. Zodra er signalen zijn die om begeleiding of zorg vragen, stemt de ondersteuningscoördinator af met het zorgteam.

Zorgteam

Het interne zorgteam bestaat uit een medewerkster van schoolmaatschappelijk werk, een ambulant begeleider van De Kracht en de beide ondersteuningscoördinatoren. Het zorgteam bespreekt drie wekelijks de begeleiding en de voortgang van de leerlingen. Daarnaast kunnen zij op afroep expertise inschakelen van externe medewerkers als de schoolarts van de GGD, vertrouwenspersoon, leerplichtambtenaar, medewerker GGZ.