Wilt u meepraten?

Wie zijn wij?

De ouderraad van 2College Cobbenhagen is er voor de ouders van alle leerlingen van Cobbenhagenmavo en Cobbenhagenlyceum.
De ouderraad is een adviesorgaan voor de schoolleiding. Wij denken mee en adviseren de schoolleiding om een optimaal leerklimaat te creëren. Daarbij inventariseren wij signalen en ideeën van ouders en bespreken deze met de schoolleiding

Het Cobbenhagen hecht veel waarde aan de samenwerking met de ouders van haar leerlingen.
De ouderraad draagt bij aan de besluitvorming in de Medezeggenschapsraad van 2College.

Wat doen wij?

Voorbeelden van onze rol als ouderraad:

  • betrokken bij het leerklimaat van school, zoals huiswerkbegeleiding, overgangsnormen, dyslexieprotocol, zomerschool, focusklas, tweetalig onderwijs en Technasium
  • goedkeuring geven aan beleid met betrekking tot meerdaagse reizen en  de ouderbijdragen
  • meedenken over de profilering van de school
  • organiseren van een thema-avond voor de ouders
  • meedenken over een optimale betrokkenheid van de ouders

Hoe kunt u ons bereiken?

De ouderraad vergadert circa 6 maal per jaar van 19:30 tot 22:00 uur met de schoolleiding. De vergaderingen van de ouderraad zijn voor alle ouders vrij toegankelijk. 
U kunt onderwerpen en vragen voor de ouderraad via de email aangedragen. Als u vooraf aangeeft aanwezig te willen zijn sturen wij de agenda toe.

U kunt contact opnemen via ouderraad.cobbenhagen@verwijder-dit.2college.nl