Ziekte en verlof

Ziekmelden via Magister
Regulere ziekmeldingen geeft u bij voorkeur digitaal door via Magister. Dit kan via de website van 2College of via de Magister-app. Het doorgeven van ziekmeldingen kan vanzelfsprekend alleen met uw ouderaccount.

  • Als u inlogt via de website, kies in de linker menubalk voor ‘Afwezigheid’ en vervolgens rechtsboven op ‘Melden’. Selecteer de datum en voer een opmerking of toelichting in. Klik daarna rechtsboven op ‘Versturen’ en geef ‘Akkoord’. 
  • Als u inlogt via de app, kies dan linksboven in het menu ‘Afwezigheid’. Kies rechts onderin het scherm ‘Melden’ en selecteer ‘vandaag’ of ‘morgen’. Voer een opmerking of toelichting in. Klik daarna rechtsboven op ‘Melden’.

    Ga direct naar ziekmelden via Magister
    Zie de youtube-instructievideo.

  Let op!

  • Ziek melden in Magister kan alleen voor de huidige dag en/of de volgende dag. Blijft uw kind langer ziek, dan herhaalt u de procedure van ziek melden.
  • Ziek melden op vrijdag kan alleen voor vrijdag en niet alvast voor maandag. Ziek melden op zaterdag is niet mogelijk. Als u uw kind op zondag ziek meldt, dan kan dit alleen voor maandag.
  • De ziekmelding wordt alléén geregistreerd op ingeroosterde lesuren, dus niet op uren waarop een andere activiteit gepland is. Als er geen roosteruren zijn of alleen een geplande activiteit, dan krijgt u hiervan een melding. U kunt uw kind dan niet via Magister ziek melden. De ziekmelding moet dan telefonisch worden doorgegeven.
  • Als uw kind langdurig ziek is, neemt u dan contact op met het Centrum LeerlingZaken (CLZ). e-mail: leerlingzaken.cobbenhagenlyceum@verwijder-dit.2college.nl 

Telefonisch ziek melden
Indien u uw kind telefonisch wilt ziekmelden, vragen wij u dit vóór 8:30 uur.
De school is vanaf 8:00 uur bereikbaar op telefoonnummer: 088 0232 515.

Kort verlof (bijvoorbeeld bezoek huisarts, fysiotherapeut, orthodontist of tandarts).
Een aanvraag voor kort verlof kunt u indienen door een mail te sturen naar: leerlingzaken.cobbenhagenlyceum@verwijder-dit.2college.nl 
Graag vernemen wij het kort verlof altijd van tevoren, waarbij het voor zich spreekt dat dergelijke bezoeken zoveel mogelijk buiten lestijd worden gepland.