Loopbaanontwikkeling en -begeleiding

In je schoolloopbaan maak je verschillende belangrijke keuzes. Advisering en begeleiding gebeurt steeds door coach en vakdocent. Uiteraard zorgt de school voor een duidelijk beeld van de te maken keuzes en de gevolgen daarvan.

Je wordt vanaf de brugperiode voorbereid om een verantwoorde keuze te maken tussen HAVO of VWO.

Nadat je gekozen hebt voor een van beide schooltypes zul je in de derde klas een profielkeuze (HAVO/VWO) moeten maken. Hierna kom je in de bovenbouw tot een keuze voor een vervolgopleiding.

Het decanaat organiseert de Loopbaan Ontwikkeling en Begeleiding (LOB)Op de pagina's van de afdelingen is hierover nadere informatie vinden.

Het Decanaat:

  • Mevrouw Carti (Decaan Bovenbouw en Cobbenhagenmavo)
  • Meneer van de Westelaken (Decaan Onderbouw)

Bij het Decanaat (kamer 229) kun je naslagwerken, brochures, e.d. over opleidingen op MBO-scholen, hogescholen en/of universiteiten vinden. Voor vragen over opleidingen of onderwijsinstellingen kun je terecht bij mevrouw Carti (Decaan Bovenbouw en Cobbenhagenmavo).

Via de officiële overheid websites www.studiekeuze123.nl en www.kiesmbo.nl is er voor leerlingen en ouders ook veel informatie te vinden (o.a. Open dagen) en zijn er testen m.b.t studiekeuze beschikbaar.