LOB

LOB

In je schoolloopbaan maak je verschillende belangrijke keuzes. Advisering en begeleiding gebeurt steeds door mentor en vakdocent. Uiteraard zorgt de school voor een duidelijk beeld van de te maken keuzes en de gevolgen daarvan.

Je wordt vanaf de brugperiode voorbereid om een verantwoorde keuze te maken tussen HAVO of VWO.

Nadat je gekozen hebt voor een van beide schooltypes zul je in de derde klas een profielkeuze (HAVO/VWO) moeten maken. Hierna kom je in de bovenbouw tot een keuze voor een vervolgopleiding.

Het decanaat organiseert de Loopbaan Ontwikkeling en Begeleiding (LOB)Op de pagina's van de afdelingen is hierover nadere informatie vinden.

In het studiehuis, lokaal 033, is een aparte LOB-hoek waar naslagwerken, brochures,  e.d. over opleidingen op MBO-scholen, hogescholen en/of universiteiten te vinden zijn. Voor vragen over de LOB hoek, opleidingen of opleidingsinstituten kun je terecht bij mevrouw Carti (kamer 229). Op de officiële website’s van de overheid www.studiekeuze123.nl en www.kiesmbo.nl is er voor leerlingen en ouders ook veel informatie te vinden en zijn er testen m.b.t studiekeuze beschikbaar.

Indien gesprekken met mentoren niet het gewenste resultaat opleveren is het altijd mogelijk een gesprek met de decaan aan te vragen.

Een afspraak maken en/of vragen stellen kan ook per e-mail: carti.r@verwijder-dit.2college.nl