PTA: Programma van Toetsing en Afsluiting

Vanaf het moment dat je in de bovenbouw komt (leerjaar 4 en hoger), staat in jouw PTA de wijze van cijferen en de overgangsregeling vermeld. Daarnaast bevat een PTA het examenreglement voor jouw opleiding.

Het examenreglement en PTA van je school/opleiding vormt samen met het overkoepeld examenreglement van 2College de rechten en plichten voor zowel leerlingen en docenten betreffende het eindexamen.

Hieronder vind je de PTA's van de volgende jaarlagen en het examenreglement:

Programma van toetsen

Via onderstaande links komt u bij het programma van toetsen. Dat is een overzicht van alle toetsen, dus bevorderings-, voortgangs- en dossiertoetsen, van de afdelingen havo4, vwo4 en vwo5 voor het hele schooljaar 2020-2021.

PT havo 4

PT vwo 4

PT vwo 5

 

Via deze link kunt u het rooster van de toetsweken van schooljaar 2020-2021 inkijken.