PTA: Programma van Toetsing en Afsluiting

Vanaf het moment dat je in de bovenbouw komt (leerjaar 4 en hoger), staat in jouw PTA de wijze van cijferen en de overgangsregeling vermeld. Daarnaast bevat een PTA het examenreglement voor jouw opleiding.

Het examenreglement en PTA van je school/opleiding vormt samen met het overkoepeld examenreglement van 2College de rechten en plichten voor zowel leerlingen en docenten betreffende het eindexamen.

Hieronder vind je de PTA's van de volgende jaarlagen en het examenreglement: