Informatie voor instroom in 4 havo vanuit 4 vmbo-t/4 mavo

Onderstaande scholen hebben gezamenlijke afspraken gemaakt met betrekking tot de overstap van 4 vmbo-t/4 mavo naar 4 havo. Deze afspraken zijn conform de code die door de VO-raad is vastgesteld.

Participerende scholen:
2College Cobbenhagenlyceum
Beatrix College
De Nieuwste School
Mill Hill College
St. Odulphuslyceum
Theresialyceum
Koning Willem II College

De onderstaande regeling is in januari 2012 vastgesteld en in september 2013 gewijzigd door het CH4, het overleg over de aansluiting vmbo => havo van bovenstaande scholen in de regio Tilburg.

Welke keuzemogelijkheden zijn er op de havo afdeling?
Je kunt op havo vier profielen kiezen. Hieronder worden deze profielen genoemd. De decanen van de mavo/vmbo-afdelingen zijn in het bezit van de keuzemogelijkheden op de diverse havo afdeling van de scholen.
Om goed aan te sluiten op deze profielen moet je de volgende vakken gekozen hebben op vmbo-t/mavo:

 • voor het profiel Natuur en Techniek is wiskunde en nask1 verplicht (nask2 aanbevolen).
 • voor het profiel Natuur en Gezondheid is wiskunde en biologie verplicht (nask2 aanbevolen).
 • voor het profiel Economie en maatschappij is wiskunde en economie verplicht (geschiedenis aanbevolen).
 • voor het profiel Cultuur en maatschappij is een 2e vreemde taal verplicht (geschiedenis aanbevolen).

Hoe kan ik me aanmelden?

 • Je moet je uiterlijk tijdens de aanmeldingsavonden voor brugklassers in maart aanmelden.
 • Je mag je maar op één school aanmelden.
 • Met elke leerling, die zich aanmeldt voor instroom op 4 havo vanuit 4 vmbo-t/4mavo, wordt een toelatingsgesprek gehouden. Elke school is vrij om dit gesprek te houden tijdens of na aanmelding.
 • Als je toelaatbaar bent volgens onderstaande toelatingseisen word je geplaatst op de school van aanmelding.

Wat zijn de toelatingseisen?

 1.  Het advies van de afleverende school is positief.
 2.  Het gemiddelde van de schoolexamencijfers van de vakken waarin centraal examen gedaan wordt, is op het moment van opvragen 6,8.
 3.  In de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag geen onvoldoende
   (< 5,5) voorkomen bij de gemiddelde schoolexamencijfers.    

Hoe verloopt de procedure van toelating?
Er zijn twee toelatingsvergaderingen. De eerste ligt voor aanvang van het eerste tijdvak van het centraal examen. Het tweede moment ligt tussen eerste en tweede tijdvak.

Een leerling is toelaatbaar en wordt aangenomen (mits hij/zij slaagt voor vmbo-t/mavo) als hij/zij voldoet aan toelatingseisen A, B én C.

Als een leerling slechts aan twee van de drie eisen voldoet, bepaalt de toelatingsvergadering van het CH4 of de leerling toegelaten kan worden. Elke leerling krijgt de mogelijkheid om opnieuw, in de tweede ronde, bekeken te worden.

In de tweede ronde wordt er, conform de landelijke code, gekeken naar het (niet afgeronde) gemiddelde van het centraal examen en het schoolexamen: dit gemiddelde moet tenminste 6,8 zijn. Hiervoor worden de cijfers gebruikt na vaststelling van de uitslag van centraal examen van het eerste tijdvak.

Ouders en leerlingen hebben het recht om in beroep te gaan bij het bevoegd gezag van de school waarop de leerling is afgewezen.

Als je meer informatie nodig hebt kun je contact opnemen met Mw. A. van Pelt, teamleider bovenbouw (pelt.a@verwijder-dit.2college.nl).