Ouderbijdrage

Op deze pagina vindt u een link naar het overzicht van de vrijwillige ouderbijdrage van het schooljaar 2021-2022. 

In verband met het wegvallen van een aantal activiteiten in het vorige schooljaar hebben wij de ouderbijdrage voor de leerjaren 2 t/m 6 aangepast. Dit schooljaar zullen alle 2Collegescholen op alle afdelingen een vrijwillige ouderbijdrage vragen van 75 euro. Wij bieden uiteraard wel voor minimaal 100 euro activiteiten aan. 

In leerjaar 1 was de ouderbijdrage al 75 euro; deze blijft in schooljaar 21-22 ongewijzigd.
Voor meer informatie over de geldelijke bijdrage zie blz 34 van de algemene schoolgids van 2College.

Voor leerlingen van het tto (klas 1, 2 en 3) en IB (klas 4, 5 en 6) wordt daarnaast jaarlijks een bijdrage gevraagd van respectievelijk € 400,- of € 250,-. 
Voor het Technasium brengen wij 50 euro kosten in rekening vanaf klas 3, omdat het in klas 1 en 2 een verplicht programma is.

Mocht de hoogte van deze bijdrage voor ouders een probleem zijn, dan gaan wij graag met hen in gesprek. Wij willen om financiële overwegingen geen enkele leerling uitsluiten van welk onderwijsprogramma dan ook.

Daarnaast kunnen minvermogende ouders voor de schoolbijdrage een beroep doen op Stichting Leergeld Tilburg.
Meer informatie vindt u op https://www.leergeld.nl/tilburg