Ouderbijdrage

Op deze pagina vindt u een link naar het overzicht van de vrijwillige ouderbijdrage van het schooljaar 2019-2020. 

Dit schooljaar 2019-2020 is de ouderbijdrage iets aangepast. Alle leerlingen van klas 1 betalen € 75,- en voor hen geldt niet de kortingsregeling. Alle leerlingen van klas 2 en hoger betalen conform de oude regeling € 100,- en voor hen geldt de korting van € 10,- als zij een broertje of zusje op 2College hebben.

Voor leerlingen van het tto (klas 1, 2 en 3) en IB (klas 4, 5 en 6) wordt daarnaast jaarlijks een bijdrage gevraagd van respectievelijk € 400,- of € 250,-. 

Mocht de hoogte van deze bijdrage voor ouders een probleem zijn, dan gaan wij graag met hen in gesprek. Wij willen om financiële overwegingen geen enkele leerling uitsluiten van welk onderwijsprogramma dan ook.

Daarnaast kunnen minvermogende ouders voor de schoolbijdrage een beroep doen op Stichting Leergeld Tilburg.
Meer informatie vindt u op https://www.leergeld.nl/tilburg

Overzicht vrijwillige ouderbijdrage 2019-2020