Beleid, algemene regelingen en reglementen

Convenant veilige school

In het convenant veilige school zijn afspraken vastgelegd in een handelingsprotocol om een (sociaal) veilige leer- en leefomgeving in en rondom school te creëren voor zowel leerlingen als medewerkers.

Klachtenregelingen

Onze klachtenregelingen zoals opgesteld door de vereniging OMO:

  • Algemene klachtenregeling: klik hier
  • Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie: klik hier.

Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken

Het reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken regelt de procedure rond de behandeling van bezwaar en beroep. Het gaat dan om besluiten met betrekking tot examenzaken en de toelating, bevordering, schorsing en verwijdering van leerlingen.

Leerplicht

Lees hier alles over leerplicht.

Ouderbijdragen

In het beleidsdocument ouderbijdragen leest u welke ouderbijdragen voor 2College zijn vastgesteld en hoe dit tot stand is gekomen. Voor het schooljaar 2021-2022 is de ouderbijdrage iets aangepast. Voor dit schooljaar geldt een vrijwillige ouderbijdrage van € 75,00 per leerling i.p.v. € 100,00. Voor de specificatie van deze kosten verwijzen we naar de desbetreffende vestigingswebsite. Onder het menu Ouders wordt de specificatie getoond.

De kaderstellende notitie van OMO die bij dit stuk hoort, kunt u hier lezen.

Verzekeringen

Voor (uitgebreide) informatie met betrekking tot verzekeringen zoals aansprakelijkheidsverzekering of ongevallenverzekeringen verwijzen we u graag naar onze schoolgids. Indien u een schade wilt melden, neemt u dan contact op met de administratie van de school. Voor onze reisverzekering, klik hier.

Schoolplan

Het schoolplan dat is vastgesteld voor de periode 2021 - 2015 geeft onder andere informatie over de volgende beleidszaken:

  • Algemene schoolgegevens.
  • Onderwijskundig beleid.
  • Personeelsbeleid.
  • Kwaliteitsbeleid.
  • Beleid voor de aanvaarding van materiële en geldelijke bijdragen.

Schoolmangementstatuut

In het schoolmanagementstatuut wordt de verhouding tussen de rector en de overige leden van de schoolleiding en andere functionarissen weergegeven.

Overige informatie over beleid, algemene regelingen en reglementen vind je in de schoolgids.