Schoolplan

Het schoolplan 2021-2025 is door de scholengroep vormgegeven. Medewerkers, leerlingen en ouders hebben een belangrijke rol gespeeld bij de realisatie van dit schoolplan. Samen hebben we besproken wat de kracht is van 2College en wat er nog beter zou kunnen. De resultaten hebben geleid tot een nieuwe schoolplan voor schooljaren 2021-2025. Via onderstaande button is het plan in te zien.

Schoolplan 2021 - 2025

Geen tijd om het hele plan door te lezen? We hebben een beknopte animatie van 2 minuten laten maken om zo het plan en de koers van 2College toe te lichten.

Ambities

Onderstaande ambities worden verder toegelicht in het schoolplan van 2021-2025. De komende vier jaar zijn dit de ambities van 2College:

  1. 2College biedt een toekomstbestendig inspirerend onderwijspalet met veel keus en kansen voor leerlingen en medewerkers. Gestuurd door de drie onderwijskundige principes hebben alle vestigingen een herkenbaar profiel
     
  2. 2College heeft een team van medewerkers die professioneel samenwerken en in staat zijn vorm te geven aan het kwalitatief hoogstaand en inspirerend onderwijs.
     
  3. 2College heeft een bedrijfsvoering die continuïteit waarborgt en ruimte creëert voor vernieuwing en verbetering in het primaire proces.

Vestigingsplannen

In de vestigingsplannen wordt vermeld hoe de vestigingen de komende jaren aan de slag gaan om invulling te geven aan onder andere de ambities van 2College. Op deze pagina vind je de publieksversies van de vestigingeplannen. Wil je het volledige document inzien? Deze is op te vragen bij de vestigingsdirecteur.