Schoolplan

Het schoolplan 2021-2025 is door de scholengroep vormgegeven. Medewerkers, leerlingen en ouders hebben een belangrijke rol gespeeld bij de realisatie van dit schoolplan. Samen hebben we besproken wat de kracht is van 2College en wat er nog beter zou kunnen. De resultaten hebben geleid tot een nieuwe schoolplan voor schooljaren 2021-2025. De laatste stappen worden nu gezet, binnenkort is het schoolplan op deze pagina in te zien. 

Visie

We willen goed zijn en beter worden in het aanbieden van inspirerend onderwijs aan alle leerlingen in de regio. Door de omvang van 2College en de intensieve samenwerking van de zes vestigingen ontstaat een diversitieit aan onderwijsvormen en -concepten. Leerlingen kunnen hierdoor echt kiezen. We streven naar een breed herkenbaar onderwijspalet dat volop kansen biedt aan onze leerlingen en medewerkers. Door intensieve samenwerking van medewerkers en een hechte band met leerlingen en ouders creëren we een vertrouwde leer- en leefomgeving wat de basis vormt om je optimaal te kunnen ontwikkelen.

2College Together
We zien kwaliteiten, herkennen behoeftes en maken (nieuwe) verbindingen. Zo creëren we samen onderwijsvormen die passen bij de huidige tijdsgeest en de belevingswereld van alle leerlingen.

Missie

 'Met inspirerend onderwijs bieden we onze leerlingen een sterke basis om succesvol te zijn op school, in hun vervolgopleiding en in de samenleving.'

We nodigen leerlingen, ouders en medewerkers uit om te kiezen voor een van onze scholen. 'Let's go 2College' luidt de uitnodiging. Onder dit motto zijn drie onderwijskundige principes geformuleerd die richting geven aan hoe we met elkaar om willen gaan, hoe we met en van elkaar leren en hoe we samen willen groeien. 

2Meet
Om jezelf te ontwikkelen heb je elkaar nodig. Ontmoeten zorgt ervoor dat leerlingen, ouders en medewerkers zich welkom en veilig voelen. Het is de basis om samen te leren en te werken.

2Learn
Een motiverende omgeving nodigt uit om te leren, om je talenten te ontwikkelen. Je verwerft kennis en vaardigheden om goed voorbereid te zijn.

2Grow
Groeien betekent dat er volop aandacht en gelegenheid is om je als persoon verder te ontwikkelen. 

Kernwaarden

Wij van 2College zijn Betrokken. We willen écht weten wat mensen beweegt om zo in te spelen op de wensen en (leer)behoeften. We staan naast elkaar en begrijpen dat we elkaar nodig hebben om de juiste stappen te zetten.

Wij zijn Open minded. Bij ons kan en mag iedereen zichzelf zijn. We houden rekening met een ander en staan open voor ideeën, opvattingen en feedback. Met een flexibele geest kunnen we ons aanpassen aan veranderingen op school en in de samenleving.

Wij zijn Ondernemend. We waarderen de eigen ambitie en talenten en zoeken wegen om deze te ontplooien. We maken scherpe en goed onderbouwde keuzes in alles wat we doen. We houden daarbij onze prioriteiten altijd helder voor ogen. 

Ambities

Vanuit bovenstaande zaken hebben we drie ambities geformuleerd die centraal staan in het schoolplan en waar wij de komende jaren aan gaan werken.

De komende vier jaar zijn dit de ambities van 2College:

  1. 2College biedt een toekomstbestendig inspirerend onderwijspalet met veel keus en keansen voor leerlingen en medewerkers. Gestuurd door de drie onderwijskundige principes hebben alle vestigingen een herkenbaar profiel
     
  2. 2College heeft een team van medewerkers die professioneel samenwerken en in staat zijn vorm te geven aan het kwalitatief hoogstaand en inspirerend onderwijs.
     
  3. 2College heeft een bedrijfsvoering die continuïteit waarborgt en ruimte creëert voor vernieuwing en verbetering in het primaire proces.