Visie en missie 2College

Visie

We willen goed zijn en beter worden in het aanbieden van inspirerend onderwijs aan alle leerlingen in de regio. Door de omvang van 2College en de intensieve samenwerking van de zes vestigingen ontstaat een diversitieit aan onderwijsvormen en -concepten. Leerlingen kunnen hierdoor echt kiezen. We streven naar een breed herkenbaar onderwijspalet dat volop kansen biedt aan onze leerlingen en medewerkers. Door intensieve samenwerking van medewerkers en een hechte band met leerlingen en ouders creëren we een vertrouwde leer- en leefomgeving wat de basis vormt om je optimaal te kunnen ontwikkelen.

2College Together
We zien kwaliteiten, herkennen behoeftes en maken (nieuwe) verbindingen. Zo creëren we samen onderwijsvormen die passen bij de huidige tijdsgeest en de belevingswereld van alle leerlingen.

Missie

 'Met inspirerend onderwijs bieden we onze leerlingen een sterke basis om succesvol te zijn op school, in hun vervolgopleiding en in de samenleving.'

We nodigen leerlingen, ouders en medewerkers uit om te kiezen voor een van onze scholen. 'Let's go 2College' luidt de uitnodiging. Onder dit motto zijn drie onderwijskundige principes geformuleerd die richting geven aan hoe we met elkaar om willen gaan, hoe we met en van elkaar leren en hoe we samen willen groeien. 

Kernwaarden

Wij van 2College zijn betrokken. We willen écht weten wat mensen beweegt om zo in te spelen op de wensen en (leer)behoeften. We staan naast elkaar en begrijpen dat we elkaar nodig hebben om de juiste stappen te zetten.

Wij zijn open minded. Bij ons kan en mag iedereen zichzelf zijn. We houden rekening met een ander en staan open voor ideeën, opvattingen en feedback. Met een flexibele geest kunnen we ons aanpassen aan veranderingen op school en in de samenleving.

Wij zijn ondernemend. We waarderen de eigen ambitie en talenten en zoeken wegen om deze te ontplooien. We maken scherpe en goed onderbouwde keuzes in alles wat we doen. We houden daarbij onze prioriteiten altijd helder voor ogen.