Organisatie

2College is een school met zes unieke vestigingen. 2College wordt aangestuurd door de kerndirectie die is samengesteld uit de vestigingsdirecteuren en de rector die het voorzitterschap op zich neemt. De kerndirectie wordt ondersteund door enkele stafmedewerkers.

Teamleiders en vestigingscoördinatoren ondersteunen de vestigingsdirecteuren op de vestigingen. In het Schoolmanagementstatuut zijn de onderliggende verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd. 

Kerndirectie 2College

Samen met de vestigingsdirecteuren heeft de rector de verantwoordelijkheid voor beleid en gang van zaken op 2College. 

Leon Spaan
Leon Spaan
Rector 2College
Adriënne de Kock
Adriënne de Kock
Vestigingsdirecteur 2College Jozefmavo
Lian Derks
Lian Derks
Vestigingsdirecteur 2College Ruivenmavo en verantwoordelijk directielid Waldorfstroom
Ronald Verschuren
Ronald Verschuren
Vestigingsdirecteur 2College Cobbenhagenlyceum en -mavo
Ben Leenen
Ben Leenen
Vestigingsdirecteur 2College Durendael
Marjolijn Cuppers
Marjolijn Cuppers
Vestigingsdirecteur EOA Oisterwijk

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

2College maakt deel uit van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). De raad van bestuur van OMO is het bevoegd gezag van de scholengroep. OMO is het schoolbestuur van 34 scholen voor secundair onderwijs in de provincie Noord-Brabant. Scholen met elk hun eigen identiteit maar met een gezamenlijk doel: leerlingen van 12 t/m 18 jaar, ongeacht hun talenten en sociale achtergrond, met goed onderwijs en zorgzame begeleiding voor te bereiden op het vervolgonderwijs en in het verlengde daarvan op een plaats in de maatschappij.