Bevoegd gezag

Het Bevoegd Gezag van 2College is de raad van bestuur van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). OMO is het schoolbestuur van 35 scholen voor secundair onderwijs in de provincie Noord-Brabant. Scholen met elk hun eigen identiteit maar met een gezamenlijk doel: leerlingen van 12 tot en met 18 jaar, ongeacht hun talenten en sociale achtergrond, met goed onderwijs en zorgzame begeleiding voor te bereiden op het vervolgonderwijs en in het verlengde daarvan op een plaats in de maatschappij.
Haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemend doet OMO dit met de ambitie om:
•    Een breed aanbod van onderwijs aan te bieden.
•    Kwaliteitsstandaarden te hanteren.
•    De beste werkgever te zijn.
•    Innovatief te zijn.
De inrichting van het onderwijs legt het bestuur neer bij schoolleiding, leraren en andere betrokkenen in de school. Daarmee worden in het bijzonder de leerlingen (‘leerlinggericht’) en de ouders (‘interactief’) bedoeld. Voor alle 12 tot 18 jarigen in Brabant is er een breed assortiment aan scholen.
In het logo van 2College drukken wij uit dat we een OMO school zijn door het symbool van de Vereniging daarin op te nemen. Door deel te zijn van een krachtige, bekende en goede onderwijsorganisatie worden wij gesteund in ons streven beter onderwijs te verzorgen voor de leerlingen en onze maatschappelijke opdracht goed te vervullen.

Het jaarverslag 2018 van de Vereniging OMO, kunt u hier lezen:

Jaarverslag OMO 2018 
 

Directie 2College

Samen met de vestigingsdirecteuren heeft de rector de verantwoordelijkheid voor beleid en gang van zaken op 2College. Voor een overzicht van de directieleden, zie de pagina directie 2College