2College heeft de bescherming van persoonsgegevens hoog in het vaandel staan. Mocht u toch merken dat er iets niet goed gaat met het beschermen van persoonsgegevens dan kunt u ons dat laten weten via onderstaande button.

 

Melden datalek

 

Wat is een datalek en wat is een persoonsgegeven?

Bij een datalek gaat het om toegang tot persoonsgegevens* zonder dat dit mag of zonder dat dit de bedoeling is. Waarbij de oorzaak een inbreuk op de beveiliging van deze gegevens is. Ook het ongewenst vernietigen, verliezen, wijzigen of verstrekken van persoonsgegevens door zo'n inbreuk valt onder een datalek.

*Een persoonsgegeven is 'elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon'. Het maakt niet uit wat de inhoud, de bron, de vorm of de aard van het gegeven is. Als geïdentificeerd of identificeerbaar wordt beschouwd: een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Vaak zijn dat dus NAW-gegevens, maar ook e-mailadressen als het linker gedeelte (voor het @-teken) de identiteit onthult en foto's. Tot slot moet het gaan om een natuurlijk persoon en dus niet een rechtspersoon. Gegevens over eenmanszaken zijn wel persoonsgegevens.