2College Durendael

Op 2College Durendael bouwen we samen aan de toekomst. Op Durendael kan iedereen zichzelf zijn en zijn we er voor elkaar. We bieden binnen onze brede school iedereen de ruimte om te groeien: alleen, met elkaar en samen met ons. Het is onze passie om de leerlingen te helpen bij hun groei, zodat ze zelf in staat zij hun idealen en dromen te realiseren. Daarvoor bieden wij een vertrouwde leef- en leeromgeving waarin iedereen zicht thuis voelt, zichzelf kan zijn en we aandacht hebben voor elkaar. 

Je groeit op Durendael

2College onderwijskundige principes

2Meet
Op 2College Durendael geloven we in een inclusieve samenleving. Bij ons op school voelt iedereen zich welkom en mag ieder kind laten zien wie hij is. We hebben oog en aandacht voor elkaar en hechten veel waarde aan een plezierige, vertrouwde sfeer, binnen en buiten de school. 

2Learn
Vanuit de plezierige, vertrouwde omgeving gaan we samen op ontdekkingsreis. Op deze wijze ontdekken onze leerlingen spelenderwijs waar hun talenten en interesses liggen en krijgen ze de gelegenheid om hun eigen leerpad uit te stippelen en bewandelen. Tegelijk leren ze hoe belangrijk het is om persoonlijke en gezamenlijke ambities met elkaar te verbinden. 

2Grow
Wij zien geen leerlingen die school doorlopen, maar kinderen met mogelijkheden die bouwen aan hun én onze toekomst. Het is onze passie om ze te helpen in hun groei, zodat ze in staat zijn om hun idealen en dromen werkelijk te laten worden. 

Wil je meer weten over 2College Durendael? Kijk dan op de vestigingswebsite.

Website 2College Durendael