Onderwijs

2College biedt een breed onderwijspalet aan voor vmbo, havo en vwo, waarin voor iedere leerling in de regio een passende onderwijsvorm te vinden is. Een divers en compleet palet aan onderwijsvormen, profileringen en concepten.

Tweetalig onderwijs

Naast het reguliere programma bieden we op twee vestigingen, 2College Cobbenhagenlyceum en 2College Durendael, tweetalig onderwijs (tto) aan. De internationale oriëntatie in combinatie met programma voor het International Baccalaureate (IB) is een goede voorbereiding op het wereldburgerschap. De leerling die voor deze profilering kiest sluit deze af met een certificaat dat mogelijkheden en kansen in het vervolgonderwijs vergroot.

Talent in Onderzoek

Op 2College Durendael kunnen vwo-leerlingen kiezen uit vwo TTO of vwo TIO (Talent in Onderzoek). Bij vwo TIO vormt het vak Academische Vaardigheden de basis van een breed talentenonderzoeksprogramma. Elk leerjaar volgen de leerlingen twee uur per weer het vak Academische Vaardigheden (acv), waarbij steeds een ander aspect van de wetenschap wordt belicht. De leerlingen krijgen les in het opzetten van uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek, het analyseren en structureren van informatie, het zoeken en beoordelen van bronnen en het ondersteunen van een betoog met argumenten.

2College Durendael is hiervoor aangesloten bij de stichting Wetenschapsoriëntatie Nederland (WON). De vwo TIO leerlingen ontvangen met goed gevoel van de leerlijn een speciaal certificaat van de stichting WON. Voor meer informatie over dit programma kunt u terecht op de website van 2College Durendael. 

Technasium

Op 2College Cobbenhagenlyceum kunnen de leerlingen kiezen om het programma van het Technasium te volgen. Leerlingen gaan in een passende werkomgeving intensief aan de gang met projecten en opdrachten uit het bedrijfsleven. Een profilering met een vernieuwend en vakoverstijgend karakter wat wordt afgesloten met een certificaat.  

Gepersonaliseerd onderwijs

Op 2College Ruivenmavo en 2College Cobbenhagenlyceum wordt onderwijs gegeven wat is geïnspireerd op het gedachtegoed van Kunskapsskolan Education (KED). Onder begeleiding van een coach stellen de leerlingen een persoonlijk leerplan op. Er wordt via een online learning portal gewerkt aan de opgestelde leerdoelen, zodat de leerlingen op hun eigen tempo en niveau een diploma kunnen halen. De leerling heeft de regie over het eigen leerproces, waardoor ze stapsgewijs verantwoordelijkheid leren nemen voor de toekomst. 

In onderstaande video vertellen we je hoe gepersonaliseerd onderwijs er op 2College uitziet.

Wil je meer weten over deze vorm van onderwijs? Kijk dan op de website van de specifieke vestigingen.

2College Ruivenmavo 2College Cobbenhagenlyceum

Eerste opvang anderstaligen

Op 2College EOA (eerste opvang anderstaligen) Oisterwijk bereiden wij niet-Nederlandse leerlingen die pas net in Nederland zijn, voor op het Nederlandse onderwijs. Het programma legt de nadruk op het aanleren van de Nederlandse taal als tweede taal. Hierbij wordt gericht gewerkt aan de ontwikkeling van de woordenschat en het ontwikkelen van de vaardigheden lezen, luisteren, spreken en schrijven. 

Voortgezet vrijeschool onderwijs

Vanaf schooljaar 2022-2023 starten we met twee klassen 7 in de vrijeschool op 2College. Klik hier voor meer informatie over deze vorm van onderwijs en hoe 2College daar invulling aan geeft.