Cobbenhagen Vaardigheden (CV)-onderwijs

Op het Cobbenhagenlyceum worden de leerlingen zo goed mogelijk voorbereid op het behalen van het examen. In het vervolgonderwijs wordt naast het verwerven van kennis steeds meer nadruk gelegd op vaardigheden die je nodig hebt voor het toekomstige beroep dat je gaat uitoefenen.

Wij vinden het belangrijk dat wij onze leerlingen goed voorbereiden op het vervolgonderwijs en een veranderende maatschappij. Jaren geleden heeft het Cobbenhagenlyceum zich gericht op het ontwikkelen van competentiegericht onderwijs, het cc-onderwijs. Afgelopen jaar hebben wij het cc-onderwijs opnieuw vormgegeven en zijn wij dit jaar van start gegaan met cv onderwijs (Cobbenhagen Vaardigheden-onderwijs).

Het cv-onderwijs wordt in nauwe samenspraak met het vervolgonderwijs, Fontys en de UvT, opgezet. Wij zetten middels coaching-gesprekken in op vragen als: waar ben ik goed in, wat zou ik graag willen worden, wat heb ik daarvoor nodig en waarin kan ik mezelf verbeteren. Deze vorm van coaching wordt voortgezet vanuit de onderbouw, waar wij hebben gekozen voor gepersonaliseerd onderwijs geïnspireerd op Kunskapskolan. De leerling gaat, ondersteund door een coach, deze persoonlijke leerpunten aandacht geven, zoekt daarbij grenzen op en mag fouten maken. De leerling is hierbij aan zet en kan zowel op school als bij activiteiten buiten school ervaring op doen en dit inbrengen in zijn persoonlijk CobbenhagenVaardigheden-document. Dit document krijgt de leerling mee met het diploma.