Cobbenhagen Sport

Omdat samen sporten leuker is!

Lessen LO

Tijdens de lessen LO krijgen de leerlingen te maken met verschillende vaardigheden. Het bewegen binnen de lessen staat niet (altijd) meer centraal als doel, maar wordt vaker ingezet als middel. De leerlingen leren werken met verschillende rollen. Denk aan het jureren, het fluiten en organiseren van wedstrijden. Ook staat bijvoorbeeld het hulpverlenen centraal. Leerlingen gaan dus wel unihockeyen, maar worden ‘beoordeeld’ op de rol als scheidsrechter. Hierdoor hopen wij de leerlingen breed op te leiden binnen de wereld van het sporten en bewegen, zodat zij een leven lang betrokken kunnen blijven bij de sport.

Extra's

Omdat de tijd niet stil staat en er binnen de sport veel ontwikkelingen zijn, blijven wij ons ook vernieuwen. De afgelopen jaren hebben er bij ons op school veel ontwikkelingen plaatsgevonden.

Enkele voorbeelden zijn (uitgebreide informatie, zie kopje rechts):

  • Een nieuw sportveld (80m bij 50m.),
  • Cobbenhagen Sportplein: een kunstgrasveldje, een straatvoetbalveldje, tafeltennisveldjes,  een basketbalveldje en een beachvolleybalveld.
  • Archery Tag (trefbal met pijl en boog), slacklines (spanbanden) en een boulderwand.
  • Sporten tijdens de pauze, tussenuren en na school
  • Extra sport (Talenttijd)
  • Toernooien op school (flexweektoernooien)
  • Toernooien buiten school (Olympic Moves, 2College Cup)
  • Docenten vs. Leerlingen (wedstrijden)

Samenwerking met basisscholen

Door de ontwikkelingen binnen ons examenvak BSM (Bewegen Sport en Maatschappij) willen wij meer samenwerken met basisscholen die rond onze scholen liggen. Leerlingen die dit vak volgen, willen we meer in contact laten komen met de leerlingen op de basisschool. Denk aan het assisteren bij de Koningsspelen of het organiseren van een sport- en spelochtend (voor de groepen 7/8) bij ons op school.

Examen

Al meer dan tien jaar volgen veel leerlingen op het lyceum het examenvak BSM, dat volledig aansluit bij de laatste nieuwe inzichten.

Binnen dit vak krijgen de leerlingen naast het bewegen ook een theoretisch kader binnen het sport en bewegen aangeleerd. Leerlingen leren leidinggeven, organiseren en samenwerken in een groep. Wat moet ik kunnen om een wedstrijdje unihockey te fluiten? Waar moet ik allemaal aan denken als ik een basketbaltoernooi organiseer voor de onderbouw?

In het huidige programma geven de leerlingen BSM les aan de leerlingen van de basisschool tijdens de sport- en spelmiddag. Daarnaast gaan de leerlingen lesgeven in een onderbouwklas.

Wat kan ik bereiken met het vak BSM?

Het vak BSM is een mooie opstap richting de politieopleidingen, docentenopleidingen en andere opleidingen waar leidinggeven en samenwerking belangrijk zijn. 

Mocht u vragen hebben over of heeft u ideeën voor Cobbenhagen Sport? Dan verzoeken wij u om contact op te nemen met onze coördinatoren van Cobbenhagen Sport, dhr. R. de Cock via het volgende mailadres: cobbenhagensport@verwijder-dit.2college.nl.

Acties

Ieder jaar spant een aantal mensen zich in om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het Koningin Wilhelmina Fonds (kankerbestrijding). Over deze acties zul je hier veel nieuws vinden.

Alle acties zijn bij ons op school: Brittendreef 5, 5012 AE te Tilburg.

Ons team

2023-2024: Voor de 8ste keer nam onze school deel aan Alpe d’HuZes, een evenement van het KWF. Een groep van ongeveer 20 leerlingen, meerdere ouders en een aantal docenten nam deel aan dit evenement. Zo ging een groot gedeelte van de leerlingen fietsen, maar ging er ook een groep hardlopen en/of wandelen. Het hele jaar heeft het team zich ingezet tijdens verschillende acties, zoals De Nacht Van... (de sportnacht, deze nacht gaan de leerlingen de gehele nacht sporten op school voor het goede doel) en bijvoorbeeld de Benefietsavond. Dit jaar heeft het team € 44.446, - (!) – een record - opgehaald en heeft het team in totaal 96 keer de berg beklommen. Volgend jaar samen 100?