FAQ

Op woensdag 10 februari 2021 gaven wij een webinar over de 2College Waldorfstroom waarbij het mogelijk was om vragen te stellen. De belangrijkste vragen hebben wij hier voor u verzameld en beantwoord.

Wilt u de volledige webinar zien? Klik hier.

Vragen

Jullie starten met klas 7, wat betekent dat?
Vrijescholen spreken van kleuterschool (4 tot 6 jaar), onderbouw (6 tot 12 jaar, klas 1 t/m 6) en bovenbouw (12 tot 18 jaar, klas 7 t/m 12). De klassen 7 en 8 worden ook wel middenbouw genoemd. Klas 7 is het eerste leerjaar op de middelbare school. 2College gaat in aanvang alleen de middenbouw aanbieden, klas 7 en 8 (dus leerjaar 1 en 2 van het voortgezet onderwijs).

Jullie starten in augustus 2022 met de Waldorfstroom. Wat gebeurt er als er niet genoeg leerlingen zijn?
We vertrouwen erop dat er voldoende leerlingen zijn en kunnen met een gerust hart zeggen dat we in ieder geval met 1 groep gaan starten.

Wordt er geloot?
Voor de Waldorfstroom wordt er niet geloot. Mochten zich meer dan 30 leerlingen aanmelden dan gaan we ook meer dan 1 klas maken.

Wat zijn de toelatingscriteria?
Alle leerlingen die voldoen aan de juiste toelatingseisen zijn welkom op de Waldorfstroom! Wij loten niet!

De toelating tot klas 7 (leerjaar 1) wordt gebaseerd op het advies van de afleverende basisschool, zoals genoteerd in het onderwijskundig rapport. Het advies van de basisschool moet minimaal mavo of tl zijn.

Als er speciale omstandigheden of andere zwaarwegende argumenten zijn waaruit blijkt dat plaatsing een onevenredige belasting is voor de school, behoudt de school zich het recht voor om leerlingen toch niet toe te laten. In dat geval moet de school een andere school vinden die een passend onderwijsaanbod kan bieden en waar het kind ook kan worden geplaatst.

Sluit Waldorfonderwijs aan op jenaplanonderwijs of moet je per se van een vrijebasisschool komen voor toelating?
Het voortgezet vrijeschoolonderwijs sluit aan op alle vormen en concepten van het basisonderwijs. Leerlingen van alle basisscholen zijn welkom in de Waldorfstroom!

Waar moeten de leerlingen naartoe na klas 8 (leerjaar 2)?
In aanvang biedt 2College alleen leerjaar 1 en 2 aan. Het onderwijs sluit goed aan op het KED-onderwijs van 2College Ruivenmavo en 2College Cobbenhagenlyceum. De leerlingen van de Waldorfstroom hebben een drempelloze doorstroom naar één van deze 2College scholen. Uiteraard bestaat er ook de mogelijkheid om door te stromen naar het Michaelcollege in Breda of het Novalis college in Eindhoven. Ook kunnen de leerlingen doorstromen naar een andere school voor voortgezet onderwijs.