Structuur

De kern van ons onderwijs is hoofd, hart en handen. Dit laten we ook terugkomen in de dag- en weekstructuur en in de keuze van het periodeonderwijs. Wij starten de ochtend altijd met twee lessen periodeonderwijs. Daarna volgen zoveel mogelijk vaklessen, waarna in de middag meer aandacht wordt gegeven aan bewegings- en creatieve lessen. 

Periodeonderwijs

Het periodeonderwijs vormt de ruggengraat van de Waldorfstroom. Iedere schooldag begint met anderhalf klokuur periodeonderwijs. Daarin staat één vak, gedurende ongeveer drie weken lang centraal staat.

Een periode kan gaan over allerlei vakken, zoals sterrenkunde, aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, wiskunde, Nederlands, natuurkunde, of scheikunde. Daarbij wordt vaak ook vakoverstijgend gewerkt. Op deze manier kunnen de leerlingen zich echt verdiepen in een vak. Leerlingen van het voortgezet vrijeschoolonderwijs vinden het periodeonderwijs fijn, leuk en interessant, ook omdat ze zo tot een beter begrip komen. De lesstof wordt ook kunstzinnig verwerkt in een zelfgemaakt periodeschrift. Hierin schrijft de leerling dagelijks eigen verslagen, opstellen, maakt tekeningen, vat samen wat hij geleerd heeft, of hoe hij iets gedaan heeft. 

De voorlopige vakken die we in klas 7 in het periodeonderwijs aanbieden zie je in het schema hieronder.

Vaklessen

Voor de vaklessen werken we met een portal waardoor we gepersonaliseerd leren mogelijk maken, en in de brede brugklas goed kunnen differentiëren.

De vaklessen zijn:

 • Wiskunde
 • Nederlands
 • Engels
 • Frans
 • Duits
 • Burgerschap
 • ICT-vaardigheden

Ambachtelijke / kunstonderwijs

Het curriculum voor de creatieve vakken:

 • Drama
 • Koorzang
 • Handvaardigheid
 • Tekenen /  schilderen
 • Muziek
 • Mindfulness / Dans
 • Koken / Voeding

Ontdekstation013 en Textielmuseum
Daarnaast volgen de leerlingen eenmaal per week een lesprogramma bij Ontdekstation013 in Tilburg. Daar maken ze kennis met houtbewerking,  metaalbewerking en 3D. Het totaal resulteert in een kunstwerk aan het einde van het schooljaar. De leerlingen hebben een korte periode textiel (8 weken). Deze periode wordt gegeven in samenwerking met het Textielmuseum in Tilburg en gaat vooral in op technieken, patronen en recyclen van kleding. 

Werkweek

In het najaar organiseren we voor de leerlingen een werkweek. Het thema daarvan is "Werken in de natuur". We willen de leerlingen bewust laten kennis maken met de manier waarop we met voeding omgaan en/of land bewerken. Tijdens deze werkweek werken ze volop samen waardoor ze elkaar beter leren kennen. De accommodatie ligt altijd in de omgeving van Tilburg op fietsafstand. Ook de ouders worden betrokken bij de werkweek, passend bij het vrijeschoolonderwijs. Zij helpen bij o.a. groepsactiviteiten, koken en begeleiden mede onze leerlingen.