Structuur

De kern van ons onderwijs is hoofd, hart en handen. Dit laten we ook terugkomen in de dag- en weekstructuur en in de keuze van het periodeonderwijs.

De week ziet er ongeveer als volgt uit:

In de week is er evenredig veel aandacht voor periodeonderwijs, tredevakken en ambachtelijk, kunst, bewegingsonderwijs.

Periodeonderwijs

Het periodeonderwijs vormt de ruggengraat van de Waldorfstroom. Iedere schooldag begint met anderhalf klokuur periodeonderwijs. Daarin staat één vak, gedurende ongeveer drie weken lang centraal staat.

Een periode kan gaan over allerlei vakken, zoals sterrenkunde, aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, wiskunde, Nederlands, natuurkunde, of scheikunde. Daarbij wordt vaak ook vakoverstijgend gewerkt. Op deze manier kunnen de leerlingen zich echt verdiepen in een vak. Leerlingen van het voortgezet vrijeschoolonderwijs vinden het periodeonderwijs fijn, leuk en interessant, ook omdat ze het zo tot een beter begrip komen. De lesstof wordt ook kunstzinnig verwerkt in een zelfgemaakt periodeschrift. Hierin schrijft de leerling dagelijks eigen verslagen, opstellen, maakt tekeningen, vat samen wat hij geleerd heeft, of hoe hij iets gedaan heeft. 

De voorlopige vakken die we in klas 7 in het periodeonderwijs aanbieden zie je in het schema hieronder.

Vaklessen

Voor de vaklessen sluiten we aan bij het KED-onderwijs van 2College Ruivenmavo en 2College Cobbenhagenlyceum. De vaklessen zijn de zogenaamde tredevakken van het gepersonaliseerd onderwijs. Door hier bij aan te sluiten kunnen we in de brede brugklas goed differentiëren.

De vaklessen zijn:

  • Wiskunde
  • Nederlands
  • Engels
  • Frans
  • Duits

Daarnaast bieden we in klas 7 ook ICT-vaardigheden aan.

Ambachtelijke / kunstonderwijs

In de komende maanden gaan we het curriculum vaststellen voor het ambachtelijk en het kunstonderwijs. De volgende vakken krijgen o.a. een plek in dit curriculum:

  • Drama
  • Koorzang
  • Handvaardigheid
  • Tekenen
  • Textiel

Volg ons

Facebook

Instagram

 

Folders

Meer weten over de Waldorfstroom? In deze folder vind je alle informatie gebundeld.

Wat maakt de vrijeschool uniek? Daarover lees je meer in de folder van Vereniging van vrijescholen.