Organisatie

De Waldorfstroom maakt deel uit van één van de vestigingen van 2College en valt onder de verantwoordelijkheid van directielid mw. L. Derks.

Marijke Vermeer, oud-rector van de vrijeschool te Eindhoven (Novalis College), is teamleider.

Een werkgroep heeft zich bezig gehouden met de inrichting van het onderwijs, de verbinding van de verschillende onderdelen van het curriculum en de voorlichting. Vanuit deze werkgroep is een aantal docenten nu werkzaam binnen de Waldorfstroom.