Voorbereidingen begonnen voor Vrijeschool-stroom in 2022-2023!

VVOT en 2College hebben de afgelopen maanden heel hard gewerkt om de Waldorfstroom vanaf volgend schooljaar te realiseren. Er is een visie gemaakt, een programma samengesteld en een team gevormd.

In deze eerste week van maart hebben ouders en leerlingen in Tilburg en omgeving een keuze gemaakt voor voortgezet onderwijs en zich aangemeld bij hun school van keuze. Helaas is gebleken dat te weinig ouders op dit moment al het vertrouwen hebben in de Waldorfstroom om zich hiervoor aan te melden. Wij denken dat de oorzaak gelegen is in het feit dat er pas betrekkelijk laat zekerheid ontstond over de locatie waar het onderwijs plaats zou vinden. Bovendien konden we pas na de kerstvakantie informatie naar buiten brengen over het initiatief van de Waldorfstroom. Veel ouders en leerlingen hadden toen al een keuze gemaakt.

In de voorbereiding hebben we echter mogen ervaren dat een grote groep ouders en leerlingen van 13 verschillende basisscholen belangstelling heeft getoond voor de Waldorfstroom. Dat geeft ons het vertrouwen dat we voorzien in een behoefte, daarom gaan wij door met de voorbereidingen. Tot de zomervakantie onderzoeken we (o.a. onder de belangstellenden van afgelopen maanden) waar de behoefte van ouders en leerlingen ligt en wat wij moeten doen om de stroom vanaf schooljaar 2022-2023 daadwerkelijk te laten starten. Na de zomervakantie zullen wij ouders en leerlingen informeren over hoe het onderwijs er in 2022 uit zal zien.

Voor nu veel dank aan eenieder die belangstelling heeft getoond, wij hopen dat we u mogen benaderen voor een enquete over ‘hoe nu verder’. Blijf onze website volgen en wellicht tot augustus 2022?

Webinar: Voortgezet Vrijeschoolonderwijs op 2College

Op woensdag 10 februari organiseerden wij een webinar over het Voortgezet Vrijeschoolonderwijs op 2College.

Deze webinar kunt u terugkijken via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=vcw7fJnnhJk

 

2College verkent mogelijkheden voortgezet vrijeschoolonderwijs in Tilburg

Als voldoende leerlingen zich aanmelden (om in ieder geval 1 klas te vormen), start 2College in augustus van dit jaar een afdeling voortgezet vrijeschoolonderwijs op één van haar vestigingen. Dit onderwijs is voor alle leerlingen met een mavo, havo of vwo-advies toegankelijk.

Wat is vrijeschoolonderwijs?

De vrijeschool is een onderwijsconcept dat is gebaseerd op persoonsvorming. Met het woord ‘vrij’ wordt bedoeld dat een leerling zich in vrijheid op elk vlak van zijn persoonlijkheid moet kunnen ontwikkelen. Het vrijeschoolonderwijs gaat uit van het principe ‘hoofd, hart en handen’. Met het hoofd wordt het denken bedoeld, met het hart het gevoel en met handen dingen maken, maar ook beweging van het lichaam in het algemeen. Om zich volledig te kunnen ontwikkelen, heeft een leerling kennis nodig, maar ook een rijk gevoelsleven en een sterk lichaam. Hoofd, hart en handen zijn alle drie even belangrijk. Daarom is er naast de gewone vaklessen als Nederlands, wiskunde en moderne vreemde talen ook standaard veel aandacht voor creatieve vakken en doevakken. Een derde van het vrijeschoolonderwijs bestaat uit cultuur-, ambachts- en bewegingsvakken.

Voor wie is voortgezet vrijeschoolonderwijs geschikt?

Voortgezet vrijeschoolonderwijs is geschikt voor alle leerlingen, ook als je ander basisonderwijs hebt gevolgd dan de vrijeschool. Het onderwijs spreekt vooral kinderen (en ouders/verzorgers) aan die een school zoeken met meer dan alleen aandacht voor de cognitieve vakken. Leerlingen met een brede interesse in bijvoorbeeld natuur, ambacht, toneel, tekenen en/of zingen, krijgen op een vrijeschool mogelijkheden om hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen. Leerlingen vormen zich op een manier die bij hen past, op cognitief, sociaal en kunstzinnig gebied.  

Waarom voortgezet vrijeschoolonderwijs op 2College?

Al enkele jaren maakt ouderinitiatief Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Tilburg (VVOT) zich sterk voor dit type onderwijs in Tilburg. Gesprekken tussen de directie van 2College en ouderinitiatief VVOT hebben uiteindelijk geleid tot een haalbaarheidsonderzoek en een intentieverklaring waarin de ambitie uitgesproken is dit onderwijs in Tilburg te realiseren als voldoende leerlingen zich aanmelden.

Eén van de ambities van 2College is om een toekomstbestendig inspirerend onderwijspalet aan te bieden met veel mogelijkheden voor leerlingen. Een afdeling met onderwijs gebaseerd op het vrijeschoolconcept brengt extra kleur aan in het palet en past dus goed bij de ambitie.

In de opstartfase realiseert 2College de middenbouw van vrijeschoolonderwijs. Dit is leerjaar 1 en 2 voor mavo-havo-vwo en klas 7 en 8 binnen het vrijeschoolonderwijs. Leerlingen die deze leerjaren hebben doorlopen, kunnen doorstromen naar één van de reguliere stromen van 2College of naar een school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs in Breda of Eindhoven. De vrijeschool stroom binnen ons onderwijs zal in aanvang gerealiseerd worden op de locatie 2College Ruivenmavo in Berkel-Enschot. Als in de toekomst het aantal leerlingen dit vraagt, gaan we op zoek naar een locatie in Tilburg.

Geïnteresseerd?

Op 10 februari wordt er om 19.30 uur een webinar georganiseerd voor geïnteresseerde ouders/verzorgers. U kunt zich hier aanmelden voor dit webinar.

Wilt u meer informatie over voortgezet vrijeschoolonderwijs op 2College, dan kunt u contact opnemen met mw. L. Derks (derks.l@verwijder-dit.2college.nl).

Meer informatie nodig?

Uitgebreide informatie over het concept van vrijeschoolonderwijs vindt u op o.a. de volgende websites:

 

Terug naar informatieoverzicht