Onderwijs

Om u meer inzicht te geven in onze visie op deze vorm van onderwijs, hebben wij een kompas opgesteld. In dit kompas geeft de directie en het team richting voor de koers die we willen varen met het voortgezet vrijeschoolonderijws. Ook komen in het kompas de 2College ambities 2Meet, 2Learn en 2Grow terug. 

Ook gaan wij in op de dag - en weekstructuur van de vrijeschool. Zo krijgt u meer inzicht in de invulling van deze onderwijsvorm.

Kompas Structuur