Onderwijs

Om u meer inzicht te geven in onze kijk op deze vorm van onderwijs, hebben wij een kompas opgesteld. In dit kompas behandelen we onder andere de missie en visie van de Waldorfstroom. Daarnaast koppelen wij deze onderwijsvorm aan de ambitie van 2College als mede-initiatiefnemer. We leggen uit hoe 2Meet, 2Learn en 2Grow terugkomt. 

Ook gaan wij in op de dag - en weekstructuur van de vrijeschool. Zo krijgt u meer inzicht in de invulling van deze onderwijsvorm.

Kompas Structuur