Onze Roots: Waar komen we vandaan?

Behoefte aan herkenbaar en eigentijds vrijeschoolonderwijs.

In januari 2016 besloot een aantal ouders van Tiliander zich te verenigen om de VVOT (Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Tilburg) voor elkaar te krijgen. Die groep heeft belangrijke stappen gezet. Eind 2016 is een nieuwe stuurgroep gevormd om VVOT te helpen de volgende stap te maken. 2College is in het najaar van 2020 aangehaakt en heeft onderzocht of voortgezet vrijeschoolonderwijs als afdeling van de scholengroep gerealiseerd kan worden. Samen met het ouderinitiatief heeft 2College de ideeën doorontwikkeld en de belangrijke stap gemaakt om een intentieverklaring te tekenen en herkenbaar en zichtbaar voortgezet vrijeschoolonderwijs te realiseren voor leerlingen met een mavo-havo-vwo advies in Tilburg en omgeving.

Inmiddels is de Waldorfstroom gestart op 2College Cobbenhagenlyceum per augustus 2022 met twee brugklassen. In schooljaar 2023-2024 starten er weer twee brugklassen. Inmiddels heeft de schoolleiding besloten dat vrijeschoolonderwijs op de Waldorfstroom t/m klas 9 wordt aangeboden. Daarna gaan leerlingen door in het reguliere onderwijs op een andere 2College vestiging of middelbare school.