Schoolgids

De schoolgids bestaat uit twee delen: het algemene deel (dat voor alle locaties geldt) en het vestigingsdeel. Het geheel van de beide documenten geldt als onze schoolgids. De vestigingsgids vlogt bij de start van het nieuwe schooljaar.