Nieuwe ontwikkelingen klas 10 t/m 12

Uitbreiding Waldorfstroom 2College

De Waldorfstroom van het 2College Cobbenhagenlyceum gaat in de komende jaren een klas 10, 11 en 12 ontwikkelen (leerjaar 4, 5, 6). Dat betekent dat leerlingen van de Waldorfstroom hun diploma ook kunnen halen binnen de vrijeschoolstroom van 2College Cobbenhagenlyceum.

Verschillende scenario’s

Waar de leerlingen in klas 7 en 8 (leerjaar 1 en 2) volledig in het eigen gebouw van de Waldorfstroom blijven, zullen zij in klas 8 t/m 12 ook lessen volgen in andere gebouwen van 2College.

In het komende jaar gaat de directie achter de schermen hard werken om deze uitbreiding praktisch vorm te geven en qua rooster, organisatorisch en financieel mogelijk te maken. Hiervoor worden verschillende scenario’s onderzocht. Leerlingen en ouders worden van de voortgang van dit proces op de hoogte gebracht. In al deze scenario’s zullen drie pijlers van het vrijeschoolonderwijs uitgangspunt zijn. Leerlingen blijven zo lang mogelijk in hun stamklas, volgen met deze klas periodeonderwijs en het lesprogramma bevat kenmerkende beeldende, ambachtelijke en muzische vakken.

Blijdschap en vertrouwen

Het team van de Waldorfstroom van het 2College Cobbenhagenlyceum vindt dit een mooie ontwikkeling. ‘Wat fantastisch voor de school en haar leerlingen’, aldus afdelingsleider Marijke Vermeer. ‘Het begon met een initiatief van ouders, het werd een pilot voor klas 7 en 8 en nu mogen we binnen 2College doorontwikkelen tot klas 12. Het wordt een flinke kluif, maar ik heb daar alle vertrouwen in met de energie en toewijding van mijn team.’ Ook leerlingen reageren positief op deze nieuwe mogelijkheid tijdens een toelichting in de mentorlessen. Op een extra ouderavond spraken aanwezige ouders hun blijdschap uit. Uiteraard leverde het prille nieuws ook inhoudelijke vragen op die niet allemaal beantwoord konden worden. Afdelingsleider Vermeer en 2College directielid Lian Derks vroegen het vertrouwen en geduld van ouders tot details helder zijn. Dit vertrouwen kregen zij. 

Pilot

In 2022 is de Waldorfstroom van 2College gestart als pilot van 2 tot 3 jaar. In die opzet stromen leerlingen na klas 9 door naar een andere school. Daarvoor werken we nauw samen met 2College Ruivenmavo en 2College Cobbenhagenlyceum maar overstappen naar een andere school is ook mogelijk. Leerlingen die examen willen doen op een vrijeschool kunnen de overstap maken naar Novalis in Eindhoven.

Evaluatie

Uit de tussentijdse evaluatie is naar voren gekomen dat de interesse in het vrijeschool onderwijs groot is. Steeds meer (toekomstige) ouders en leerlingen spreken de wens uit om leerlingen de mogelijkheid te geven om vrijeschoolonderwijs te volgen tot en met het eindexamen mavo/havo/vwo.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad van 2College is unaniem van mening dat er gezocht moet worden naar een vorm waarin leerlingen het vrijeschool onderwijs kunnen voortzetten. Het inrichten van een vrijeschool bovenbouw is binnen de afspraken van de huidige pilot niet mogelijk. Daarom hebben we gezocht naar andere mogelijkheden om vrijeschool onderwijs in de bovenbouw te continueren.

Neem voor meer informatie contact op met:

Namens de kerndirectie van 2College,

Lian Derks en Marijke Vermeer