Doorstroom 2College EOA Oisterwijk

AMV-afdeling:
Leerlingen in de AMV-afdeling verblijven maar gedurende een korte tijd, meestal 8 tot 10 weken, op onze school. Als de procedure bij de IND is afgerond verhuizen ze naar een andere woonplaats waar ze zelf weer een nieuwe school zoeken. Tijdens hun verblijf op de school volgen wij hun taal- en rekenontwikkeling, de ontwikkeling bij andere vakken, maar zeker ook de ontwikkeling van hun sociaal emotionele vaardigheden. De overdrachtgegevens, inclusief de resultaten van de taalleerbaarheidstoets, worden met de leerling meegegeven met het verzoek om ze bij een volgende school af te geven.

ISK-afdeling:
De meeste leerlingen die samen met hun familie op het AZC wonen en een verblijfsvergunning hebben, krijgen meestal binnen 3 maanden een huis toegewezen in een andere gemeente in Nederland. In de periode dat ze bij ons op school zitten volgen wij hun taal- en , de ontwikkeling bij andere vakken en de ontwikkeling van hun sociaal emotionele en schoolse vaardigheden. Via een overdrachtdossier informeren wij de nieuwe ISK-school zodat de leerling daar snel op het juiste niveau zijn schoolloopbaan kan voortzetten.

Leerlingen die in Oisterwijk of omgeving wonen (statushouders, arbeidsmigranten) en leerlingen die voor langere duur op het AZC verblijven worden door ons voorbereid op een overstap naar het reguliere onderwijs. Wij hanteren hierbij de uitstroomprofielen en de bijbehorende streefdoelen die door LOWAN zijn ontwikkeld. (LOWAN is een organisatie die de scholen die onderwijs verzorgen aan nieuwkomers ondersteunt).

Leerlingen die als uitstroomprofiel vmbo basis/kader/TL/havo/vwo hebben kunnen, als hun leeftijd en taalontwikkeling dit toelaat, geleidelijk overstappen naar 2College Durendael. Ze starten daar met het volgen van een paar vakken per week, aangevuld met NT2 onderwijs (onderwijs in het Nederlands als tweede taal), op onze ISK-afdeling. Het aantal lessen op Durendael wordt in de loop van enkele maanden verder uitgebreid tot ze volledig kunnen overstappen. Na de volledige overstap krijgen ze nog NT2 ondersteuning aangeboden op Durendael én begeleiding van een van onze NT2 docenten. De NT2 ondersteuning is in deze fase vooral toegespitst op het aanleren van schooltaalwoorden en het voorbereiden op de reguliere lessen (preteaching).

Voor een overstap naar praktijkonderwijs werken we samen met het praktijkonderwijs in Tilburg en het Baanderheerencollege in Boxtel.

Leerlingen die als uitstroomprofiel MBO entree, MBO 2-3 en 4 of VAVO hebben, stromen meestal door naar het ROC in Tilburg.

In de mentorlessen worden leerlingen voorbereid op hun toekomst. Er wordt aandacht besteed aan LOB (oriëntatie op loopbaan en beroep) en er wordt uitleg gegeven over het Nederlandse onderwijssysteem en de mogelijkheden die dit voor hen biedt. Met name voor 16+ leerlingen gaan we op zoek naar een stageplaats, waar de leerling al kennis kan maken met arbeidsgerelateerde vaardigheden. 

Uitstroomprofielen ISK Streefdoelen NT2