Doorstroom 2College EOA Oisterwijk

Doorstroom
De meeste leerlingen verblijven slechts een korte periode op onze school. Voor AMV-jongeren geldt dat als de procedure bij de IND is afgerond, ze verhuizen naar een andere woonplaats, waar weer een nieuwe school voor ze gezocht wordt. Meestal gebeurt dit na 2 tot 3 maanden. Leerlingen die in het kader van gezinshereniging in Nederland zijn aangekomen verhuizen meestal binnen 3 tot 4 maanden naar een andere woonplaats omdat ze daar een huis toegewezen hebben gekregen. Ook zij gaan daar naar een andere EOA/ISK. 
Wij vinden het heel belangrijk om een goede overdracht te verzorgen voor de nieuwe school zodat de leerling daar snel op het juiste niveau zijn schoolloopbaan kan voortzetten. De overdrachtgegevens worden bij vertrek met de leerling meegegeven met het verzoek om ze bij een volgende school af te geven. 
 
Leerlingen die in Oisterwijk of omgeving wonen (statushouders, arbeidsmigranten) en leerlingen die voor langere duur op het AZC verblijven worden door ons voorbereid op een overstap naar het reguliere onderwijs, VO of MBO. Wij hanteren hierbij de uitstroomprofielen en de bijbehorende streefdoelen die door LOWAN zijn ontwikkeld. (LOWAN is een organisatie die de scholen die onderwijs verzorgen aan nieuwkomers ondersteunt). 
Leerlingen die als uitstroomprofiel vmbo basis/kader/TL/havo/vwo hebben kunnen, als hun leeftijd en taalontwikkeling dit toelaat, doorstromen naar 2College Durendael. In goed overleg wordt bekeken hoe deze overstap zo geleidelijk mogelijk kan verlopen. Op Durendael worden de leerlingen nog extra begeleid. Ze krijgen NT2 ondersteuning aangeboden die in deze fase vooral is toegespitst op het aanleren van schooltaalwoorden en het voorbereiden op de reguliere lessen (preteaching). 
Voor een overstap naar praktijkonderwijs werken we samen met het praktijkonderwijs in Tilburg en het Baanderheerencollege in Boxtel. 
Leerlingen die als uitstroomprofiel MBO entree, MBO 2-3 en 4 of VAVO hebben, stromen meestal door naar het ROC in Tilburg. 
Ook bij leerlingen die doorstromen naar het reguliere onderwijs zorgen wij voor een goede overdracht middels een overdrachtdossier. 

Uitstroomprofielen ISK Streefdoelen NT2