Welkom op 2College EOA Oisterwijk!

Het begint met taal

Wellicht de meest bijzondere school van 2College is de EOA Oisterwijk (Eerste Opvang Anderstaligen). De EOA bevindt zich op het terrein van het AZC (Asielzoekerscentrum) en verzorgt onderwijs aan leerplichtige nieuwkomers in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. In het onderwijsprogramma ligt de nadruk op het aanleren van Nederlands als tweede taal. Hierbij wordt gericht gewerkt aan de ontwikkeling van de woordenschat en het ontwikkelen van de vaardigheden lezen, luisteren, spreken en schrijven. Daarnaast is er aandacht voor het kennismaken met de Nederlandse cultuur, het ontwikkelen van schoolse en sociaal-emotionele vaardigheden en het versterken van de zelfredzaamheid in de Nederlandse samenleving 

De leerlingen op onze school komen uit allerlei verschillende landen. Op dit moment zijn er veel leerlingen uit Syrië, Eritrea, Iran, Afghanistan, Marokko en Algerije. Iedere leerling komt binnen met zijn of haar eigen achtergrond en geschiedenis. Er zijn leerlingen die al een aantal jaren naar school zijn geweest in hun eigen land; zij kunnen lezen en schrijven in hun eigen taal en hebben soms een tweede taal geleerd. Ook zijn er leerlingen die maar kort of zelfs helemaal geen onderwijs gevolgd hebben. Voor hen begint het leren bij ons op de EOA. Iedere leerling krijgt het onderwijs aangeboden op zijn of haar niveau en volgt dat in zijn of haar tempo.

Doelgroepen
Het grootste deel van onze leerlingen woont op het AZC-terrein. 

Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen
AZC Oisterwijk heeft een POL (Proces Opvang Locatie) voor AMV-ers in de leeftijd van 14 tot 18 jaar. Hier verblijven maximaal 50 jongeren die 7 dagen per week gedurende 24 uur begeleid worden door mentoren van COA en daarnaast een voogd krijgen toegewezen van Stichting NIDOS. Nadat ze een asielaanvraag hebben gedaan in Ter Apel worden ze op een POL geplaatst in afwachting van de asielprocedure. De jongeren zijn leerplichtig en wij bieden ze in de periode dat ze hier verblijven onderwijs dat gericht is op het aanleren van de eerste beginselen van de Nederlandse taal en kennismaking met de Nederlandse samenleving. De school geeft hen een dagstructuur en tegelijkertijd krijgen ze ruimte om te wennen. Tijdens hun verblijf worden er regelmatig afspraken ingepland die gerelateerd zijn aan de asielprocedure. Het werkelijke schoolbezoek wordt hierdoor gereduceerd.

Leerlingen uit gezinnen
Op het AZC wonen ook gezinnen met kinderen. Deels zijn het gezinnen die in het kader van gezinshereniging naar Nederland zijn gekomen en op het AZC verblijven in afwachting van de toewijzing van een huis, meestal elders in het land. Deels zijn het gezinnen die nog in afwachting zijn van de behandeling van hun asielaanvraag. Kinderen uit de gezinnen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar volgen onderwijs op onze school. Voor de meesten van hen is 2College EOA het eerste contact met het Nederlandse onderwijs. Anderen zijn al iets langer in Nederland en hebben meestal al op een andere school (EOA/ISK)in het land onderwijs gevolgd. Ze worden voorbereid op doorstroming naar het reguliere voortgezet onderwijs zoals 2College Durendael of het MBO.

Leerlingen die met hun gezin in de gemeente Oisterwijk wonen. 
In de gemeente Oisterwijk wonen gezinnen met kinderen die al een verblijfsstatus hebben en een reguliere woning toegewezen hebben gekregen. Als de kinderen de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen en daarom nog geen regulier onderwijs kunnen volgen, kunnen ze terecht op de EOA. Dit geldt ook voor kinderen van arbeidsmigranten. 

18+ leerlingen die op het AZC wonen 
Jongeren van 18 jaar die zelfstandig op het AZC wonen en eerder ingeschreven zijn geweest op een andere EOA/ISK in Nederland, hebben het recht op voortzetting van hun onderwijsloopbaan en zijn ook welkom op onze school om zich de Nederlandse taal verder eigen te maken.