Onderwijsprogramma

De leerlingen krijgen lessen aangeboden in 3 blokken van 100 minuten per dag. De helft van het aantal lessen is specifiek gericht op het aanleren van de Nederlandse taal waarbij wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de woordenschat en het in kleine stappen ontwikkelen van de vaardigheden lezen, luisteren, spreken en schrijven. Daarnaast krijgen de leerlingen les in andere vakken, zoals rekenen, maatschappijoriëntatie, ICT (digitale vaardigheden), beeldende vorming, sport en Food&Facility. Ook in deze lessen is aandacht voor het aanleren van de Nederlandse taal. 

Voor leerlingen die naar verwachting uitstromen naar het reguliere voortgezet onderwijs is Engels, wiskunde, verzorging en mens en maatschappij in het rooster opgenomen. In mentorlessen worden deze leerlingen voorbereid op hun toekomst. Er wordt aandacht besteed aan LOB (oriëntatie op loopbaan en beroep) en er wordt uitleg gegeven over het Nederlandse onderwijssysteem en de mogelijkheden die dit voor hen biedt. Met name voor 16+ leerlingen gaan we op zoek naar een stageplaats, waar de leerling al kennis kan maken met arbeidsgerelateerde vaardigheden.  
 
Voor meisjes wordt weerbaarheidstraining aangeboden. De GGD verzorgt seksuele voorlichting aan groepen leerlingen van verschillende afkomst.