Instroomgroepen

Instroomgroepen
De leerling verblijft gemiddeld 8 weken in de instroomgroep. We noemen dit de verlengde intake. De leerling wordt geobserveerd o.a. wat betreft cognitieve, sociaal-emotionele en schoolse vaardigheden. Op basis van de observaties wordt de leerling geplaatst in een ISK-klas waar hij het beste tot zijn recht komt en waar hij zich op zijn eigen niveau kan ontwikkelen. Als de observaties daar aanleiding toe geven kan het uitstroomprofiel bijgesteld worden. De mentor van de instroomgroep stelt voor de overdracht een ontwikkelperspectiefplan op dat in de vervolgfase een leidraad vormt voor de begeleiding van de leerling.