Met de ouders in gesprek

Onze locatie kent geen ouderraad, omdat de meeste leerlingen zonder familie in Nederland zijn.
Er is een beperkt aantal leerlingen dat wel bij de eigen ouders woont.
Voor deze ouders organiseren wij regelmatig inloopochtenden. 
In de Medezeggenschapsraad worden de ouders van onze locatie vertegenwoordigd door de ouders van de overige locaties.