Welkom op 2College EOA Oisterwijk!

Het begint met taal

Wellicht de meest bijzondere school van 2College is de EOA Oisterwijk (Eerste Opvang Anderstaligen). De EOA bevindt zich op het terrein van het AZC (Asielzoekerscentrum). 2College EOA Oisterwijk bereidt niet-Nederlandse leerlingen die pas in Nederland zijn aangekomen voor op het Nederlandse onderwijs. De belangrijkste doelen zijn de taal leren spreken en begrijpen, het aanleren van schoolse vaardigheden en zelfredzaamheid in het dagelijks leven. 2College EOA Oisterwijk kent twee afdelingen: de AMV (Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen) en de ISK (Internationale Schakelklas).

Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen
In de AMV-afdeling bieden we onderwijs aan leerplichtige AMV-ers in de leeftijd tussen 14 en 18 jaar. Zij worden op de POL (Proces Opvang Locatie) geplaatst in afwachting van hun asielaanvragen. Tijdens deze periode is het schoolbezoek beperkt. Daarom is het onderwijsprogramma voornamelijk gericht is op NT2-onderwijs (Nederlands als tweede taal).

Internationale Schakelklas
In de ISK-afdeling zitten leerlingen tussen 13 en 18 jaar die korter dan 2 jaar in Nederland zijn. Zij verblijven op het AZC in afwachting van de toewijzing van een huis of wonen in Oisterwijk en omgeving. Voor sommigen is 2College EOA het eerste contact met het Nederlandse onderwijs. Andere leerlingen zijn al iets langer in Nederland en hebben meestal al op een andere ISK-school onderwijs gevolgd. Zij bereiden zich voor op doorstroming naar het reguliere onderwijs o.a. 2College Durendael.

Taalleerbaarheidstoets
Naast een intakegesprek krijgen alle leerlingen een leerbaarheidstoets gericht op taal. Dit bepaalt hun uitstroomprofiel. Leerlingen die niet kunnen lezen of schrijven of alleen een niet-westers alfabet kennen, plaatsen we tijdelijk in een aparte klas van de EOA-afdeling.

Sociale vaardigheden
Niet alleen de taal is een barrière. Veel leerlingen komen uit oorlogsgebieden en kampen met trauma’s. Daarnaast speelt ook de eigen cultuur een grote rol bij het aanpassen naar het Nederlandse schoolsysteem. Wederzijds respect voor elkaars waarden en normen is hierbij essentieel. Sociale vaardigheden spelen een grote rol. Daarvoor is dan ook veel aandacht in het onderwijsprogramma.