Alfabetiseringsklas

Alfabetiseringsklas
Leerlingen die nog niet kunnen lezen of schrijven of anders gealfabetiseerd zijn, worden in de alfabetiseringsklas geplaatst. In de alfabetiseringsklas wordt veel individueel gewerkt, zodat leerlingen in hun eigen tempo het lezen en schrijven onder de knie krijgen. Daarnaast is er aandacht voor het verwerven van een basiswoordenschat, verstavaardigheid en mondelinge taalvaardigheid (zowel spreek- als luistervaardigheid).