Jaarverslag 2022

Organisatie in ontwikkeling

Er heeft een grote toename plaatsgevonden van leerlingen door de uitbreiding van het AZC, instroom Oekraïense leerlingen en meer statushouders in het dorp. Er is één klas gerealiseerd, extra personeel aangenomen en een noodlokaal geplaatst.

Verder is er een ontwikkelgroep geformeerd die de volgende thema’s heeft opgepakt:

  • ontwikkeling van een LOB programma voor alle jongeren vanaf het moment dat ze starten.
  • bewustwording van  leren, leren en de betekenis voor onze specifieke doelgroep.
  • toepassen van ICT vaardigheden in de vaklessen naast het reguliere lesaanbod ICT.

NPO Interventies/middelen

Vanuit de NPO-middelen is een aantal onderwijsassistenten aangesteld om de begeleiding van de leerlingen te kunnen intensiveren. Er is een kwartiermaker aangesteld met als opdracht het opzetten van een expertisecentrum NT2 en taal. Vanuit het expertisecentrum wordt op reguliere scholen van 2College extra NT2 begeleiding gegeven.

Jaarthema: kansenverbetering

In samenwerking met COA wordt er gewerkt aan een Talentenfabriek, waarbij jongeren hun kwaliteiten en talenten gaan ontdekken en het vizier richten op hun toekomst, waar die ook ligt. In dit kader wordt gewerkt aan het aanbieden van workshops, bedrijven en scholenbezoeken. Doel is om dit uiteindelijk te integreren in ons LOB programma.