Intake

Intakegesprek

Als een leerling wordt aangemeld wordt hij uitgenodigd voor een intakegesprek. 
Naast het intakegesprek wordt ook een taalleerbaarheidstoets afgenomen. 
Op basis van de informatie die op deze manier is verzameld wordt een uitstroomprofiel bepaald en wordt de leerling in een instroomgroep geplaatst die past bij zijn taalleerbaarheid. Als uit de intake blijkt dat een leerling nog niet kan lezen of schrijven of anders gealfabetiseerd is, wordt hij in de alfabetiseringsklas geplaatst.