ISK-klassen

ISK-klassen
Vanuit de instroomgroep wordt een leerling geplaatst in een ISK-groep. Er wordt zorgvuldig bekeken in welke groep hij het beste tot zijn recht kan komen en zich verder kan ontwikkelen. Elke leerling volgt hier zijn individuele leerlijn. In deze groep wordt extra aandacht besteed aan schoolse vaardigheden en studievaardigheden. De meeste leerlingen stromen na enkele maanden weer uit naar een andere ISK. De leerlingen die al langer in Nederland zijn, werken toe naar een doorstroom naar het reguliere onderwijs. Welke school verschilt per leerling en is afhankelijk van leeftijd en niveau. Deze leerlingen worden geïnformeerd over het Nederlandse onderwijssysteem, lopen indien mogelijk een stage of gaan al enkele lessen volgen op een reguliere school.