Ondernemend leren

Op Durendael vinden we ondernemend zijn belangrijk. Daarmee bedoelen we niet alleen de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het runnen van een bedrijf, maar vooral het stimuleren van een ondernemende houding bij leerlingen. Denk hierbij aan initiatief nemen, samenwerken, creatief denken, netwerken, risico’s durven nemen en doorzettingsvermogen tonen.

Ondernemerschap op het vmbo

In klas 1 en 2 maken leerlingen op alle afdelingen (vmbo, havo, vwo) in projecten kennis met ondernemerschap en ondernemen. In leerjaar 3 vmbo tl kunnen leerlingen vervolgens het vak Ondernemerschap kiezen. Deze leerlingen starten hun eigen mini-onderneming (Junior Company) op school. Hiervoor gaan ze op bezoek bij verschillende bedrijven, volgen ze workshops en schrijven ze vervolgens met hulp van lokale ondernemers een eigen ondernemingsplan.

Een eigen bedrijf runnen

De leerlingen verwerven zelf een startkapitaal met een overtuigende pitch tijdens een investeerdersavond  bij de Rabobank. Door het runnen van een eigen bedrijf ontdekken de leerlingen waar hun talenten liggen en welke rol binnen een onderneming het beste hen past. Ze leren een ondernemende houding aan te nemen en worden gestimuleerd om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Aan het einde van leerjaar ontvangen de leerlingen een certificaat van Jong Ondernemen, dat ze kunnen toevoegen aan hun portfolio en CV.

Ondernemend leren op de havo

Het onderwijs op de havo concentreert zich op het (verder) ontwikkelen van ondernemende vaardigheden zoals initiatief nemen, creatief denken, risico's inschatten en doorzetten. Deze vaardigheden komen in de vaklessen en bij het vak Ondernemerschap aan bod.   

Doorlopende leerlijn

Alle leerlingen volgen het vak Ondernemerschap. Dit vak wordt in modules aangeboden. In klas 1 krijgen ze Marketing, Communicatie, en Marktonderzoek. In klas 2 wordt deze lijn doorgezet en gaan ze verder met modules Duurzaam ondernemerschap. Leerlingen doen onder andere onderzoek naar hoe duurzaam is de school? In klas 3 starten de leerlingen zelf een duurzame onderneming. In de bovenbouw zijn er havo-ondernemersdagen. De leerlingen gaan dan op bedrijfsbezoek in de omgeving en schrijven een eigen ondernemingsplan.