Ondernemend leren

Op Durendael hechten we veel waarde aan ondernemend zijn. Daarmee bedoelen we niet alleen de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het runnen van een bedrijf, maar vooral het stimuleren van een ondernemende houding bij leerlingen. Denk hierbij aan initiatief nemen, samenwerken, creatief denken, netwerken, risico’s durven nemen en doorzettingsvermogen tonen. Zo willen we onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst.

Ondernemerschap op het vmbo

In klas 1 en 2 maken leerlingen op alle afdelingen (vmbo, havo, vwo) projectmatig kennis met ondernemerschap en ondernemen. In leerjaar 3 vmbo tl kunnen leerlingen vervolgens het vak Ondernemerschap kiezen. De leerlingen starten hun eigen mini-onderneming (Junior Company) op school. Hiervoor gaan ze op bezoek bij verschillende bedrijven in de regio, volgen ze workshops en schrijven ze vervolgens met hulp van lokale ondernemers een eigen ondernemingsplan.

Junior Companies

Junior Companies

Ondernemend leren op de havo

Het onderwijs op de havo concentreert zich op het (verder) ontwikkelen van ondernemende vaardigheden zoals initiatief nemen, creatief denken, risico's inschatten en doorzetten. Deze vaardigheden komen zowel in de vaklessen als bij het vak Ondernemerschap aan bod. Daarbij staat de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen centraal. Zo komen leerlingen er sneller achter waar hun kwaliteiten liggen zodat ze een betere keuze kunnen maken voor hun vervolgopleiding.   

Samenwerking met het bedrijfsleven

Bij de module ‘marketing en communicatie’ gaan de eerstejaars op bezoek bij het Visitors Centre van Coca Cola in België. Tijdens de ondernemersdagen in havo-4 volgen de leerlingen workshops bij verschillende ondernemers uit de regio. Ook gaan ze op bedrijfsbezoek en schrijven ze zelf een ondernemingsplan.

Doorlopende leerlijn ondernemerschap

Alle leerlingen volgen het vak Ondernemerschap. Dit vak wordt in modules aangeboden. In klas 1 krijgen ze Marketing, Communicatie, en Marktonderzoek. In klas 2 wordt deze lijn doorgezet en gaan ze verder met modules Duurzaam ondernemerschap. Leerlingen doen onder andere onderzoek naar hoe duurzaam is de school? In klas 3 starten de leerlingen zelf een duurzame onderneming. In de bovenbouw zijn er havo-ondernemersdagen. De leerlingen gaan dan op bedrijfsbezoek in de omgeving en schrijven een eigen ondernemingsplan.

Een eigen bedrijf runnen

De leerlingen verwerven zelf een startkapitaal met een overtuigende pitch tijdens een investeerdersavond  bij de Rabobank. Door het runnen van een eigen bedrijf ontdekken de leerlingen waar hun talenten liggen en welke rol binnen een onderneming het beste hen past. Ze leren een ondernemende houding aan te nemen en worden gestimuleerd om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Aan het einde van leerjaar ontvangen de leerlingen een certificaat van Jong Ondernemen, dat ze kunnen toevoegen aan hun portfolio en CV.