Onderwijs

Brede school
Wij zijn een brede school voor vmbo, havo en vwo (ook tweetalig) met een regionale uitstraling en een persoonlijk karakter. Of je nu een echte aanpakker, een slimme doener of een kritische onderzoeker bent, Durendael biedt voor elk wat wils.

We vinden het belangrijk dat iedereen zich thuisvoelt op Durendael. Daarom hebben we onze afdelingen zo ingericht dat we recht doen aan verschillende behoeften van leerlingen.

Vmbo
Onze basis- en kaderafdeling van het vmbo kenmerken zich door het werken in een vaste structuur en een positief sociaal-emotioneel klimaat. Bij de g/t afdeling focussen we ons op ondernemerschap. Bij alle vmbo-afdelingen zetten we in op een rijk beroepsgericht programma.

Havo en vwo 
Op de havo ligt de nadruk op een activerende didactiek (we zetten ze aan het werk) en het stimuleren van ondernemend gedrag (wat kunnen leerlingen zelf doen?). Bij het vwo vormen academische vaardigheden de basis van een breed talentenonderzoeksprogramma van klas 1 t/m 6 en focussen we op een onderzoekende houding.

Tweetalig onderwijs
Ons tweetalig onderwijs is zowel te volgen op havo- als op vwo-niveau. Rode draad binnen het tto is wereldburgerschap en een excellente beheersing van de Engelse taal. Leerlingen uit klas 1, 2 en 3 werken samen aan opdrachten binnen Houses. In het derde leerjaar leggen zij het Anglia-examen af dat gelijkwaardig is aan het Cambridge-examen. In de bovenbouw volgen leerlingen het IB-programma.