Onderwijsaanbod

  • Vmbo-basisberoepsgerichte leerweg
  • Vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg
  • Vmbo-gemengde en theoretische leerweg
  • Vmbo-gt/havo (alleen brugklas) 
  • Havo
  • Havo tweetalig onderwijs
  • Vwo
  • Vwo-tweetalig onderwijs

Brede school
Wij zijn een brede school voor vmbo, havo en vwo en tweetalig onderwijs op havo en vwo. Of je nu een echte aanpakker, een slimme doener of een kritische onderzoeker bent, Durendael biedt voor elk wat wils. We vinden het belangrijk dat iedereen zich thuisvoelt op Durendael. Daarom hebben we onze school zo ingericht dat elke leerling tot zijn recht komt.

Vmbo
Op de basis- en kaderafdeling van ons vmbo werken we in een vaste structuur en een positief sociaal-emotioneel klimaat. Bij de g/t afdeling richten we ons meer op ondernemerschap. Alle vmbo-afdelingen hebben een rijk beroepsgericht programma.

Havo en vwo 
Op de havo ligt de nadruk op een activerende didactiek (we zetten leerlingen aan het werk) en we stimuleren ondernemend gedrag (wat kunnen leerlingen zelf doen?). Bij het vwo vormen academische vaardigheden de basis van een talentenonderzoeksprogramma van klas 1 t/m 6 en focussen we op een onderzoekende houding.

Tweetalig onderwijs
Ons tweetalig onderwijs kun je zowel volgen op havo- als op vwo-niveau. Rode draad binnen het tto is wereldburgerschap en een buitengewone beheersing van het Engels Leerlingen uit klas 1, 2 en 3 werken samen aan opdrachten binnen Houses. In het derde leerjaar leggen zij het Anglia-examen af (gelijkwaardig aan Cambridge-examen). In de bovenbouw volgen deze leerlingen het IB-programma.