Ouderbijdrage

Voor het schooljaar 2019-2020 is de ouderbijdrage iets aangepast. Alle leerlingen van klas 1 betalen € 75,- en voor hen geldt niet de kortingsregeling. Alle leerlingen van klas 2 en hoger betalen conform de oude regeling € 100,- en voor hen geldt de korting van € 10,- als zij een broertje of zusje op 2College hebben.
Voor leerlingen van het tto (klas 1, 2 en 3) en IB (klas 4, 5 en 6) wordt daarnaast jaarlijks een bijdrage gevraagd van respectievelijk € 400,- of € 250,-.

Verantwoording ouderbijdrage

In de bijlage vindt u een verantwoording van de kosten voor die activiteiten waarvoor we als school de vrijwillige ouderbijdrage innen. Zoals u kunt zien in de bijlage zijn de kosten per leerjaar altijd hoger.

Mocht de hoogte van de bijdrage voor ouders een probleem zijn, dan gaan wij graag met hen in gesprek. Wij willen om financiële overwegingen geen enkele leerling uitsluiten van welk onderwijsprogramma dan ook.

Specificatie vrijwillige ouderbijdrage per leerjaar 2019-2020

Stichting Leergeld Oisterwijk

Daarnaast kunnen minvermogende ouders voor de schoolbijdrage een beroep doen op Stichting Leergeld Oisterwijk.
Meer informatie vindt u op https://www.leergeld.nl/oisterwijk