Vrijwillige ouderbijdrage

Voor de informatie over de vrijwillige ouderbijdrage verwijzen wij u naar de algemene 2College website

Verantwoording ouderbijdrage

Hieronder zijn de specificaties van de vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2022-2023 gepubliceerd ter inzage.