Ouderbijdrage

In verband met het wegvallen van een aantal activiteiten in het vorige schooljaar hebben wij de ouderbijdrage voor de leerjaren 2 t/m 6 aangepast. Dit schooljaar zullen we op alle 2College-scholen op alle afdelingen een vrijwillige ouderbijdrage vragen van 75 euro. Wij bieden uiteraard wel voor minimaal 100 euro activiteiten aan. In leerjaar 1 was de ouderbijdrage al 75 euro; deze blijft in schooljaar 21-22 ongewijzigd.

Ook de bijdrage voor de leerlingen die ons tweetalig onderwijs in leerjaar 2 en hoger volgen is aangepast. De ouders/verzorgers van deze leerlingen zijn daarover geïnformeerd. De bijdrage voor het tweetalig programma in leerjaar 1 bedraagt, zoals voorheen ook het geval was, 400 euro.

Verantwoording ouderbijdrage

In de bijlage vindt u een verantwoording van de kosten voor die activiteiten waarvoor we als school de vrijwillige ouderbijdrage innen. Zoals u kunt zien in de bijlage zijn de kosten per leerjaar altijd hoger.

Mocht de hoogte van de bijdrage voor ouders een probleem zijn, dan gaan wij graag met hen in gesprek. Wij willen om financiële overwegingen geen enkele leerling uitsluiten van welk onderwijsprogramma dan ook.

Verantwoording ouderbijdrage

Stichting Leergeld Oisterwijk

Daarnaast kunnen minvermogende ouders voor de schoolbijdrage een beroep doen op Stichting Leergeld Oisterwijk.
Meer informatie vindt u op https://www.leergeld.nl/oisterwijk